generau i jego historie

photo

Temat:
Kiedys cos takiego wpadlo mi w rece (nie biore odpowiedzialnosci za te pytania:) :


1. CO TO JEST STAN TERMODYNAMICZNY? 2
2. W JAKI SPOSÓB OKREŚLA SIĘ W TERMODYNAMICE ILOŚĆ SUBSTANCJI? 2
3. CO TO JEST UMOWNY METR SZEŚCIENNY? 2
4. JAKIE SĄ ZWIĄZKI POMIĘDZY ILOŚCIAMI SUBSTANCJI WYRAŻONYMI W RÓŻNYCH JEDNOSTKACH? 2
5. CO TO JEST ZEROWA ZASADA TERMODYNAMIKI? 2
6. CO TO JEST TEMPERATURA EMPIRYCZNA? 2
7. CO TO JEST NADCIŚNIENIE? 2
8. CO TO JEST CIŚNIENIE DYNAMICZNE? 3
9. CO TO JEST PROCENT PRÓŻNI? 3
10. PODAĆ RÓWNANIE STANU GAZU DOSKONAŁEGO? 3
11. JAKIE SĄ RODZAJE UKŁADÓW I OSŁON TERMODYNAMICZNYCH? 3
12. PODAĆ DEFINICJE UDZIAŁÓW OBJĘTOŚCIOWYCH, MASOWYCH I MOLOWYCH? 4
13. JAKIE SĄ ZWIĄZKI POMIĘDZY UDZIAŁAMI OBJĘTOŚCIOWYMI, MASOWYMI I MOLOWYMI? 4
14. 15. CO TO JEST ZASTĘPCZA STAŁA GAZOWA? CO TO JEST ZASTĘPCZA MASA MOLOWA? 5
16. PODAĆ PRAWO DALTONA. 5
17. CO TO JEST PRACA ABSOLUTNA PRZEMIANY? 5
18. CO TO JEST PRACA ZEWNĘTRZNA PRZEMIANY ? 6
19. CO TO JEST PRACA UŻYTECZNA PRZEMIANY? 6
20. CO TO JEST PRACA TECHNICZNA PRZEMIANY 6
21. JAKI JEST ZWIĄZEK POMIĘDZY PRACĄ ABSOLUTNĄ A TECHNICZNĄ PRZEMIANY 6
22. JAK OBLICZA SIĘ CIEPŁO PRZEMIANY 6
23. CO TO JEST POJEMNOŚĆ CIEPLNA WŁAŚCIWA? 7
24. PODAĆ WZÓR NA ŚREDNIĄ W PRZEDZIALE T1,T2 POJEMNOŚĆ CIEPLNĄ WŁAŚCIWĄ 7
25. JAKI JEST ZWIĄZEK POMIĘDZY CP I CV ? 7
26. PODAĆ WZÓR NA ZASTĘPCZĄ POJEMNOŚĆ CIEPLNĄ WŁAŚCIWĄ MIESZANINY GAZÓW. 7
27. PODAĆ PIERWSZĄ ZASADĘ TERMODYNAMIKIDLA UKŁADU PRZEPŁYWOWEGO 7
28. PODAĆ PIERWSZĄ ZASADĘ TERMY DLA UKŁADU ZAMKNIĘTEGO. 7
29. PODAĆ DEFINICJĘ ENTALPII 8
30. CO TO JEST PRACA PRZETŁACZANIA ? 8
31. JAKIE SĄ RODZAJE PRZEMIAN TERMODYNAMICZNYCH ? 8
32. PODAĆ WZORY NA ENERGIĘ WEWNĘTRZNĄ I ENTALPIĘ GAZU DOSKONAŁEGO. 8
34. CO TO JEST PRZEMIANA IZOCHORYCZNA ? 9
35. PODAĆ WZORY NA PRACĘ ABSOLUTNĄ, TECHNICZNĄ I CIEPŁO PRZEMIANY IZOCHORYCZNEJ. 9
36 CO TO JEST PRZEMIANA IZOBARYCZNA 9
37. PODAĆ WZORY NA PRACĘ ABSOLUTNĄ, TECHNICZNĄ I CIEPŁO PRZEMIANY IZOBARYCZNEJ. 9
38. CO TO JEST PRZEMIANA IZOTERMICZNA ? 9
39. PODAĆ WZORY NA PRACĘ ABSOLUTNĄ, TECHNICZNĄ I CIEPŁO PRZEMIANY IZOTERMICZNEJ. 10
40. CO TO JEST PRZEMIANA IZENTROPOWA ? 10
41. PODAĆ WZORY NA PRACĘ ABSOLUTNĄ, TECHNICZNĄ I CIEPŁO PRZEMIANY IZENTROPOWEJ. 10
42,43. CO TO JEST PRZEMIANA POLITROPOWA? PODAĆ WZORY NA ABSOLUTNĄ, TECHNICZNĄ I CIEPŁO PRZEMIANY POLITROPOWEJ. 10
44. CO TO JEST ENTROPIA ? 10
45. CO TO JEST TEMPERATURA TERMODYNAMICZNA ? 10
46.PODAĆ WZORY NA ENTROPIĘ WŁAŚCIWĄ GAZU DOSKONAŁEGO . 11
47. PODAĆ WZORY NA ENTROPIĘ ZASTĘPCZĄ MIESZANINY GAZÓW . 11
48 PODAĆ WYKRESY PRZEMIAN CHARAKTERYSTYCZNYCH W UKŁADACH P-V I T-S 11
49 CO TO SĄ WIELKOŚCI WŁAŚCIWE? 11
50. CO TO SĄ GĘSTOŚCI ? 12
51. CO TO SĄ WIELKOŚCI INTENSYWNE I EKSTENSYWNE .? 12
52. CO TO SĄ OBIEGI TERMODYNAMICZNE I JAKIE SĄ ICH RODZAJE ? 12
55 PODAĆ DEFINICJE SPRAWNOŚCI OBIEGU POMPY ZIEMBIARKI 13
56 PODAĆ SFORMUŁOWNIE OSWALDA I CLAUCIUSA II ZASADY TERMODYNAMIKI. 13
57 PODAĆ ZASADĘ WZROSTU ENTROPII CLAUCIUSA 13
58 PODAĆ PRAWO GOUYA-STODOLI DLA UKŁADU ZMKNIĘTEGO 13
59 PODAĆ PRAWO GOUYA-STODOLI DLA UKŁADU OTWARTEGO 13
60. CO TO JEST EGEZRGIA FIZYCZNA I JAKIE SĄ INNE RODZAJE EGZERGII 13
61. PODAĆ PRAWO ZNIKANIA EGZERGII 13
62. NARYSOWĆ I OBJAŚNIĆ WYKRES P-T DLA WODY 14
63. NARYSOWĆ I OBJAŚNIĆ WYKRES P-V DLA WODY 14
64. CO TO JEST STOPIEŃ SUCHOŚCI PARY WILGOTNEJ? 14
65. NARYSOWĆ I OBJAŚNIĆ WYKRES T-S DLA WODY 15
66. PODAĆ WZORY NA OBJETOŚĆ WŁAŚCIWĄ I ENTROPIĘ WŁAŚCIWĄ PARY WILGOTNEJ 15
67. NARYSOWAĆ I OBJAŚNIĆ WYKRES I-S DLA WODY 15
68. CO TO JEST CIEPŁO ZAWRZENIA, CIEPŁO PAROWANIA I CIEPŁO ODPAROWANIA? 15
69. CO TO JEST DŁAWIENIE I JAKIE SĄ RODZAJE DŁAWIENIA? 16
70. CO TO JEST TEMPERATURA PUNKTU ROSY? 16
71. CO TO JEST WILGOTNOŚĆ BEZWZGLĘDNA, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA I STOPIEŃ 16
ZWILŻANIA POWIETRZA WILGOTNGO? 16
72. NARTSOWAĆ I OBJAŚNIĆ WYKRES I1+X-X MOLIERA DLA POWIETRZAWILGOTNEGO 17
73. PRZEDSTAWIĆ NA WYKRESIE I1+X-X MIESZANIE DWÓCH STRUMIENI POWIETRZA 17
74. PRZEDSTAWIĆ NA WYKRESIE I1+X-X NAWILŻANIE POWIETRZA PARĄ LUB WODĄ 17
75. NARYSOWAĆ I OBJAŚNIĆ WYKRES AMAGATA 17
76. PODAĆ POSTAĆ WIRTUALNĄ RÓWNANIA STANU 18
77. PODAC RÓWNANIE STANU VAN DER WAALSA 18
Źródło: wme.fora.pl/a/a,292.html