generau i jego historie

photo

Temat: Komunikacja w podczęstochowskich gminach
Gmina Wręczyca Wielka:
1.
Witam!
Gmina nie ma podpisanej żadnej umowy z PKS-em, ani innym przewoźnikiem, tym samym nie dotuje usług komunikacjynych. W związku z tym, iż Gmina nie ponsi kosztów na usługi komunikacjyne, nie zachodzi potrzeba ogłaszania przetargu.
Pozdrawiam
M. Liszewska
informacja z dnia 14.07.2010r.

2.Gmina Wręczyca Wielka
Witam!
MPK nie obsługiwało linii do Truskolasów, PKS przejmując linie 154 po MPK do Wręczycy Wielkiej przedłużył je do tej miejscowości. Od lipca br. PKS zmienił oznakowanie tras, nie ma już oznakowane „154 lub 154 bis” jest tylko nazwa miejscowości docelowej. Nie planuje się zmiany przewoźnika, gdyż wiąże się to z bardzo poważnym obciążeniem budżetu gminy. Zmiana decyzji w tej sprawie należy do kompetencji Rady Gminy.
Z informacji uzyskanych z PKS w dniu 15.07.2010 na trasie Częstochowa – Wręczyca – Truskolasy w ciągu doby jest 58 kursów do Wręczycy Wielkiej w tym 38 do Truskolasów oraz 55 kursów powrotnych, w tym z Truskolasów 35.
Odnośnie skarg na przewoźnika, czy kierowców – skargi takie nie były zgłaszane do Gminy.
Pozdrawiam
M.Liszewska
informacja z dnia 15.07.2010r.

3. Gmina Kłobuck:

W odpowiedzi na pisma przesłane drogą elektroniczną w dniach 14-15.07.2010r. uprzejmie informuję, iż gmina Kłobuck nie ma podpisanej umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Częstochowa S.A. w Częstochowie na świadczenie usług komunikacyjnych.

Na trasie do Częstochowy swoje usługi transportowe oferują oprócz PKS również przewoźnicy prywatni a z informacji, jakie posiadamy wynika, że cena przejazdu autobusami linii prywatnych jest niższa niż bilety w PKS.

Pragnę poinformować, że w latach ubiegłych prowadzone były rozmowy z przedstawicielami MPK w Częstochowie w sprawie uruchomienia linii komunikacyjnej. Jednakże z uwagi na brak środków finansowych w budżecie złożona przez MPK propozycja nie mogła zostać przyjęta. Pragnę dodać, że uruchomienie linii na odcinku Częstochowa- Kamyk w roku 2009 obciążały gminę miesięczną kwotą 53.169zł, natomiast na odcinku Częstochowa - Biała 45.497 zł.

Informuję jednocześnie, że do tutejszego urzędu nie wpłynęły żadne skargi na przewoźników, kierowców czy też źle ułożony rozkład jazdy.


Z poważaniem
Magdalena Kasprzak
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miejskiego w Kłobucku
informacja nadesłana dnia 19.07.2010r.

4. Gmina Konopiska:

Dzień Dobry!

W odpowiedzi na Pana e-maila uprzejmie informuję, że jednym z tematów sesji Rady Gminy w Konopiskach w dniu 30.08.2001r było wykonywanie usług transportu zbiorowego na terenie gminy Konopiska w wyniku czego podjęto Uchwałę Nr XV/126/2001r Rady Gminy Konopiska z dnia 28 lutego 2001r ustalając uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów na liniach podmiejskich na terenie gminy. Następnie w dniu 03.09.2001r pomiędzy Zarządem Gminy Konopiska a PPKS w Częstochowie podpisano porozumienie na świadczenie usług przewozowych na terenie Gminy Konopiska, które co roku jest przedłużane.

Obecne koszty związane z transportem wynoszą 5-6 tyś zł miesięcznie i związane są tylko
z naszymi ulgami zatwierdzonymi w/w uchwałą Rady Gminy w Konopiskach.

Usługi przewozowe wykonywane przez MPK Częstochowa realizowane i wyliczane są z kalkulacji ceny 1 wozokilometra. Jest to zdecydowanie niekorzystne finansowo rozwiązanie, co potwierdza zakończona już umowa o dofinansowanie linii autobusowej MPK Nr 23 na odcinku pętla końcowa Dźbów, ul.Leśna do szpitala przy ul.Sosnowej. Roczny koszt przejazdu MPK na odcinku tylko 2 km wynosił 13.200 zł.

Propozycje w sprawie dofinansowania przez Gminę Konopiska kosztów komunikacji MPK na 2010rok były również jednym z tematów sesji w dniu 29 styczna 2010r oraz na komisjach problemowych. Rada Gminy zaopiniowała propozycje dofinansowania negatywnie.

Na terenie gminy przewóz osób wykonuje również Firma Usługowa „ROBDAN” linia komunikacyjna, relacja Częstochowa - Lubliniec przebiega przez miejscowości: Leśniaki, Korzonek, Konopiska i Wygoda.

Informuję Pana , że w Sesjach Rady Gminy Konopiska uczestniczą wszyscy sołtysi m.in.
Pan Ryszard Skoczylas Sołtys wsi Aleksandria Druga i Pan Zenon Skwara Sołtys wsi Aleksandria Pierwsza. Wszystkie sprawy związane z transportem są opiniowane przez
Rady Sołeckie.

Z poważaniem
Urszula KosowskaNiestety informacji z Gmin Mstów i Blachownia nie otrzymałem.
Źródło: ckmkm.inds.pl/forum/viewtopic.php?t=1298