generau i jego historie

photo

Temat: Podstawowe style bonsai
Styl Kengai

Wzorem drzew formowanych w stylu Kengai są drzewa i krzewy zwieszające się z występów skalnych. Bonsai w stylu kaskadowym powinien mieć wijący się pień. Może mieć dowolną liczbą gałęzi lewych, prawych i frontowych. Wierzchołek drzewka powinien się znajdować poniżej dna pojemnika. Wymaga pojemnika głębszego niż drzewka w innych stylach. Drzewko w stylo Kengai ma najlepiej wyważone proporcje, gdy najwyższy punkt drzewka, środek nasady pnia, środek dolnego brzegu pojemnika i najniższy punkt nadziemnej części drzewka znajduje się w jednej linii.
Idealnymi drzewami i krzewami do formowania w tym stylu są: sosny (Pinus), jałowce (Juniperus), bluszcze (Hedera), wierzby (Salix), azalie (Azalea), irgi (Cotoneaster), oliwniki (Eleagnus) i drzewa owocowe.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Bonsai
Źródło: bonsai.kamcio.com/viewtopic.php?t=3100Temat: Podstawowe style bonsai
Styl Shakan

Wyróżnia się trzy odmiany stylu Shakan: Sho-shakan- drzewko lekko pochylone, Chu-shakan- drzewko średnio pochylone i Dai-shakan- drzewko mocno pochylone. Styl ten uważany za łatwy, często jest stosowany przez początkujących. Szczególną uwagą należy zwrócić na wizualne wyważenie środka ciężkości drzewka. Osiąga się to przez właściwe formowanie nisko wyrastających gałęzi. Częściej jednak wyważenie to osiąga się przez skierowanie wierzchołka w przeciwną stronę niż pień. Poleca się wykorzystywać w tym stylu sosny (Pinus) i azalie (Azalea).

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Bonsai
Źródło: bonsai.kamcio.com/viewtopic.php?t=3100