generau i jego historie

photo

Temat: Cerebrolizyna

Z tego co zrozumiałam to w Niemczech jest on niedopuszczony do obiegu ze względu na duże ryzyko wystąpienia powikłań w postaci białaczki.

Prawie wszystko się zgadza. Ale zamiast białaczki to ma być padaczki. Z tym pierwszym nigdy w żadnych badaniach i opracowaniach się nie spotkałem. Owszem w Niemczech nie jest on z tego powodu dopuszczony do obiegu. Nie przeczę że jest to kontrowersyjny lek, u nas takiego dylematu nie było, dlatego mieliśmy łatwiej z decyzją.

esterapezda my podajemy tran (też suplement diety) w postaci Eye Q ponieważ ma przewagę kwasów EPA, mniej DHA i dodatek GLA oraz witaminę E. EPA w razie potrzeby może być zamieniana w DHA w wątrobie, a na odwrót to nie da rady. Mała ma dzięki nim doskonałą gospodarkę tłuszczową (Idealne proporcje HDL do LDL). Jednak jest ona stosunkowo drogi.

magura (no nareszcie facet), dokładnie ująłeś sedno sprawy. Ja jedynie namawiam do tego żeby zanim ktoś podejmie decyzję o podawaniu lub nie, dowiedział się wszystkiego za i przeciw. Jeżeli ktoś z góry zakłada, że to nie może działać to jest dla mnie ignorantem, ponieważ sam nie wie o czym gada. Jak ja się dowiedziałem o Cerebrolisynie i znajomy powiedział, że on stosuje i działa u niego to nie uwierzyłem na słowo. Najpierw poczytałem i popytałem. Zobaczyłem na własne oczy dwóch jego synów, rozważyliśmy z żoną ryzyko skutków ubocznych, nad naocznymi efektami i podjęliśmy decyzję, że warto spróbować. Tak jak pisałem wcześniej to sprawa rodziców (obojga) rozważenia za i przeciw. Nie tylko Przeciw.
Źródło: zakatek21.pl/forum/viewtopic.php?t=3240Temat: 6 lat i nie mówi
Dzień dobry.Synek skończył właśnie 6 lat i nie mówi. Jest to dziecko z niepełnosprawnością psychoruchową +epilepsja. Czy można mu podawać leki typu eye q? słyszałam że dzieci po takich specyfikach zaczynają się jakby lepiej rozwijać [również po notropilu ale przy padaczce się nie podaje].dodam jeszcze że syn wymawia monosylaby ma ma,ba ba ale nie kieruje ich do konkretnych osób,również ma problem z rozumieniem poleceń. Uczęszcza do przedszkola specjalnego i Ośrodka Wczesnej Interwencji ale w kierunku poprawy mowy nie ruszył się nawet o mały kroczek.

Pytanie przysłała pani Gosia
Źródło: forum.czasdzieci.pl/viewtopic.php?t=1569


Temat: Padaczka
Napad padaczkowy - skutek gwałtownych wyładowań bioelektrycznych
grupy komórek nerwowych, które aktywują określone układy strukturalno-czynnościowe mózgu, czego objawem jest zaburzenie ich czynności[1]. Napad padaczkowy może przyjmować różne formy u różnych ludzi[2] - od tzw. małych napadów (petit mal), polegających na krótkim zaniku świadomości (np. nieruchome wpatrywanie się w jeden punkt), aż po napady grand mal, czyli tzw. duże (np. toniczno-kloniczne), w czasie których często występuje utrata przytomności, drgawki, ślinotok, szczękościsk, czasem szybkie ruchy gałek ocznych (podobnie jak w fazie snu REM - rapid eye movement) czy chwilowy bezdech.

Możemy wyróżnić wiele rodzajów napadów padaczkowych:

Napady częściowe - napady w czasie których wyładowania ograniczają się, przynajmniej początkowo, jedynie do ogniska padaczkowego:
Napady częściowe z objawami prostymi - napady, w czasie których chory najczęściej pozostaje przytomny. Ze względu na obszar wyładowań i ich rozmar, wyróżnić można:
Napady ruchowe - zaburzenia ruchu, mowy, czasem drgania kończyn ciała, bądź kącika ust
Napady częściowe ruchowe proste - inaczej napady Jacksona. Najczęściej zaczynają się rytmicznym drganiem kciuka, palca wskazującego, kącika ust, bądź palucha po przeciwnej stronie ciała w stosunku do umiejscowienia ogniska. (gdyż prawa półkula mózgu odpowiada za lewą stronę ciała i na odwrót)
Napady zmysłowe - polegające na rozmaitych doznaniach słuchowych, wzrokowych, węchowych, czuciowych bądź smakowych. Mają one zwykle dość charakterystyczny i stereotypowy przebieg:
Napady czuciowe proste - drętwienie bądź mrowienie różnych części ciała. Tego rodzaju napady często przechodzą w napady częściowo ruchowe proste (Jacksona), bądź w drgawki uogólnione.
Napady mieszane - napady, w których występują objawy więcej niż dwóch rodzajów wymienionych powyżej
Napady częściowe z objawami złożonymi - inaczej skroniowe. Występują zaburzenia świadomości, czasem tylko częściowe. Dzielimy je na:
Napady intelektualne - doznania marzeniowe, podobne do snu, z poczuciem czegoś znanego - czegoś, co już się wydarzyło - bądź zupełnie odwrotnie - znane choremu sytuacje czy otoczenie wydają mu się zupełnie obce
Napady z zaburzeniami psychosensorycznymi - zaburzenia wzroku, słuchu, orientacji przestrzennej
Napady z zaburzeniami psychoruchowymi - automatyczne wykonywanie pewnych czynności (np. odruch żucia, szukanie czegoś)
Napady mieszane - napady, w których występują objawy więcej niż dwóch rodzajów wymienionych powyżej
Napady częściowe złożone - efekt wyładowań w płacie skroniowym mózgu (stąd inna nazwa: padaczka skroniowa) - czasowe upośledzenie zmysłów węchu, smaku, wzroku bądź słuchu. Może występować zjawisko DĂŠjà vu, nierzadko na tle silnych, emocjonalnych doznań z przeszłości. Tego rodzaju napady czasem przechodzą w drgawki uogólnione.
Napady częściowe, wtórnie uogólnione - następują na skutek rozszerzenia obszaru wyładowań do całego mózgu. Występuje utrata świadomości oraz drgawki, najczęściej o charakterze toniczno-klonicznym. Napady częściowe często poprzedzają napady uogólnione, których chory jednak nie zawsze jest w stanie zauważyć.
Napady pierwotnie uogólnione - napady, w których nie da się dokładnie zlokalizować ogniska padaczkowego (bez umiejscowionego początku). Zawsze przebiegają z utratą świadomości, ponieważ wyładowania bioelektryczne obejmują od razu cały mózg.
Napady nieświadomości - krótkotrwały (od kilku do kilkunastu sekund) zanik świadomości, czasem drganie powiek, chwilowe sztywnienie ciała. Rzadko i generalnie tylko przy pełnym pęcherzu zdarza się mimowolne oddanie moczu przez chorego. Występowanie i przetrwanie tego rodzaju napadów z okresu dzieciństwa sygnalizuje, iż w przyszłości mogą pojawić się napady o charakterze toniczno-klonicznym.
Napady masywne - miokloniczne - nagłe i silne skurcze symetrycznych grup mięśni ciała.
Napady kloniczne - uogólnione drgawki całego ciała
Napady toniczne - silny skurcz mięśni całego ciała, trwający zwykle od kilku, do kilkunastu sekund
Napady toniczno - kloniczne - inaczej napady duże (tzw. grand mal). Objawiają się przez utratę świadomości/przytomności, skurcz mięśni ciała, czasem ślinotok. Na początku tej fazy chory wydaje czasem nieartykułowany głos lub krzyk, wywołany przedzieraniem się wypieranego z klatki piersiowej powietrza przez krtań zamkniętą napiętymi więzadłami, tzw. strunami głosowymi. Krzyk ten jest nieświadomy. Czasem zdarza się, że w wyniku szczękościsku chory przygryza sobie język. Osoba mająca tego rodzaju napad szybko sinieje, ponieważ ogromny wysiłek mięśni pochłania większość tlenu krążącego we krwi. Z czasem objawy ustępują i pojawia się ciężki, chrapliwy oddech. Czas trwania takiego ataku to około 3 minuty. Po tym czasie, chory najczęściej zasypia i budzi się po kilku (bądź kilkunastu) minutach - jako ostatnie pamięta wydarzenie, które miało miejsce tuż przed atakiem, po którym występuje pewne uczucie (z relacji chorych osób - bardzo niewygodne, kłopotliwe - tu cytat "to takie dziwne uczucie") luki w pamięci - stąd w większości przypadków po wstępnym odzyskaniu świadomości chory pyta o to, co się właściwie stało.
Napady atoniczne - nagły zanik napięcia mięśniowego. Czas trwania tego typu napadów jest bardzo krótki i nierzadko chorzy wstają zaraz po upadku na ziemię
Napady akinetyczne - polegają na krótkotrwałym zahamowaniu zdolności ruchowych
Napady jednostronne/przeważnie jednostronne/seryjne. - najczęściej napady drgawkowe, ograniczone do jednej strony ciała, czasem pojawiające się na nich naprzemiennie.
Napad przygodny - napad, który wystąpił tylko raz. Najczęściej jest to napad o charakterze uogólnionego napadu toniczno-klonicznego (tzw. dużego), wywołanego przez przypadkowy czynnik, taki jak: nadużycie alkoholu, nagłe zmiany hormonalne czy brak snu. Taki napad nie jest podstawą do rozpoznania padaczki
Źródło: phobiasocialis.fora.pl/a/a,119.html


Temat: TYDZIEŃ MÓZGU!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tydzień Mózgu w Lublinie - program
WYKŁADY

18-21 marca

18 III (środa)

Warsztaty I
Laboratorium PsychoNeuroFizjologiczne KUL, Collegium Norwidianum, pokój CN-P24 (poziom -1)
9.00 - 10.00 Mgr Paweł Stróżak (Katedra Psychologii Eksperymentalnej KUL)
Metod potencjałów wywołanych w badaniu aktywności mózgu

Warsztaty II
Biblioteka Instytutu Psychologii KUL, Collegium Jana Pawła II, pokój C-408 (4 piętro)
14.00 – 15.00 Dr Krzysztof Stachyra (UMCS, prezes Polskiego Stowarzyszenia Terapii Przez Sztukę)
Relacja mózg - muzyka.

19 III (czwartek)

Warsztaty I
Laboratorium PsychoNeuroFizjologiczne KUL, Collegium Norwidianum, pokój CN-P24 (poziom -1)
9.00 - 10.00 oraz 10.30 - 11.30 - Mgr Bianka Bałaj (Katedra Psychologii Eksperymentalnej KUL)
Warsztaty z Eye Trackera

Warsztaty II
Holl Collegium Jana Pawła II, parter
15.00 – 18.00 ZRÓB SOBIE MÓZG!

20 III (piątek)

Warsztaty I
Laboratorium PsychoNeuroFizjologiczne KUL, Collegium Norwidianum, pokój CN-P24 (poziom -1)
9.00-10.00 Mgr Paweł Augustynowicz (Katedra Psychologii Eksperymentalnej KUL)
Wykorzystanie pomiaru reakcji fizjologicznej człowieka w badaniach psychologicznych

Sesja wykładowa
Sala Rady Wydziału Humanistycznego, Collegium Norwidianom, 2 piętro
9.00 – 9.30 Otwarcie konferencji
- Dziekan WNS prof. dr hab. Andrzej Sękowski
- Dyrektor Instytutu Psychologii dr hab. Iwona Niewiadomska
- Kierownik KPE/ Kurator SKN KUL dr hab. Piotr Francuz prof. KUL

9.30 – 10.00 Prezentacja studencka
- Idea Brain Awareness Week
- prezentacja Studenckiego Koła Neuronauk KUL

10.00 – 10.45 Dr Piotr Przybysz (UAM)
Inni w naszych głowach. Poznanie społeczne z perspektywy społecznej neurokognitywistyki

11.00 – 11.45 Dr hab. Ewa Małgorzata Szepietowska (Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS, Lublin)
Mózg a zachowanie – niekończąca się opowieść

12.00 – 13.00 Przerwa obiadowa/projekcja filmu

13.00 – 13.45 <gość specjalny> Prof. Richard Frąckowiak (Centre Hospitalier Universitaire du Vaud, Lausanne, Szwajcaria)
Watching the brain work

14.00 – 14.45 Dr Aneta Szymaszek (Instytut Nenckiego, PAN)
Nowe metody terapii afazji: percepcja czasu u pacjentów z afazją

15.00 – 15.45 dr hab. Piotr Francuz prof. KUL (Katedra Psychologii Eksperymentalnej KUL)
Natchnienie – efemeryda kapryśnego mózgu II

16.00 - 16.45 Dr Piotr Sobol-Kołodziejczyk (Uniwersytet Rzeszowski)
Neuronalne podstawy badań nad komunikowaniem
17.00- Zakończenie konferencji

21 III (sobota)

Sesja referatowa wortalu ,,kognitywistyka.net”

Sala Rady Wydziału Humanistycznego, Collegium Norwidianom, 2 piętro

9.00 – Otwarcie sesji

9.00 – 9.20 Anna Karczmarczyk (Instytut Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Spojrzeć na siebie z innej perspektywy, czyli o anomaliach doświadczania ciała

9.20 – 9.40 Dawid Lubiszewski (Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Zrób to sam - czyli jak wykroczyć poza własne ciało?

09.40 – 10.00 Maria Borkowska (Instytut Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Filozofia świadomości i neurony lustrzane

10.00 – 10.20 Paweł Gładziejewski
Neurony lustrzane, synestezja wzrokowo-dotykowa i empatia

10.20 – 10.40 Mgr Magdalena Reuter (Zakład Epistemologii i Kognitywistyki, Instytut Filozofii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Zespoły dezidentyfikacji w świetle Teorii Mind-Readingu

10.40 – 11.00 Mikołaj Magnuski (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)
Co warto wiedzieć o jądrach podstawy

11.00 – 12.00 Projekcja filmu

Studencka sesja referatowa ,,Spotkanie z Neuronaukami”

12.00 - Otwarcie sesji

12.00 – 12.20 Mgr Anna Jaworek ( Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie)
Wrodzona prozopagnozja: deficyt percepcyjno-asocjacyjny. Dane behawioralne i elektrofizjologiczne

12.20 – 12.40 Agata Sobków, Jakub Traczyk (Psychologia, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu)
Wyobrażenia o negatywnych konsekwencjach ryzykownych sytuacji, jako źródło różnic międzypłciowych w percepcji ryzyka

12.40 – 13.00 Mgr Martyna Gębska (Wydziałowe Studium Doktoranckie w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Zniewolony mózg - neurobiologia uzależnienia od substancji psychoaktywnych na przykładzie nikotyny

13. 00 – 13.20 Alicja Bukowska (IV rok psychologii klinicznej, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu)
Choroba Huntingtona- zmiany w mózgu, efekt w całym życiu chorych i ich rodzin

13.20 – 14.00 Przerwa obiadowa

14.00 – 14.20 Mgr Agata Żesławska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Funkcjonowanie emocjonalne osób z padaczką skroniową w kontekście koncepcji mózgowego podłoża emocji

14.20 – 14.40 Agnieszka Krzyżanowska, Paulina Piotrowska (Psychologia, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
"Naśladownictwo a nauka tańca - jak neurony lustrzane pośredniczą w nabywaniu kompetencji ruchowych na przykładzie tancerzy"

14.40 – 15.00 Monika Sobczak (MSc Functional Neuroscience; Brunel University West London)
Metody neuroobrazowania a badania nad świadomością

15.00 – 15.20 Paweł Matusz (Psychologia V rok, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu)
"Bodźce wyraziste w uwadze przestrzennej. Aplikacje dla projektowania wysoce skutecznych sygnałów ostrzegawczych do aut"

15.20 – 15.40 Mgr Barbara Konat (Studium Doktoranckie Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Epistemologii i Kognitywistyki)
Potrójna natura języka - znaczenie jako kompleks poznawczy

15.40 – Zakończenie konferencji
Źródło: 6ldh.fora.pl/a/a,1054.html