generau i jego historie

photo

Temat: Karski z Tchórzewskim - manipulatorzy z PiS
Karski z Tchórzewskim - manipulatorzy z PiS
Żałosne i prymitywne jest porównywanie targów z Beger (kwestia weksli, kwestia
stołków dla rodziny, kwestia kompetencji, kwestia programu, kwestia zdrady
partii, kwestia ingerencji w sprawę sądową, kwestia przestępczości) z
budowaniem rządu Suchockiej.

Ww. ćwoki z PiS wskazały, że w rządzie Suchockiej pojawili się wicepremierzy
bez teki czy ministrowie bez teki.
I jest to oczywiście prawda, tylko przypomnijmy sobie, kto to był.

Wiceprezes Rady Ministrów H. Goryszewski - jeden z liderów koalicyjnego ZChN,
które całe weszło do koalicji.

Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu Społeczno-Politycznego Rady
Ministrów P. Łączkowski - przewodniczący PChD, ugrupowania koalicyjnego.

Minister - członek Rady Ministrów ś.p. J. Kamiński - jeden z liderów
PSL-Porozumienie Ludowe, kolejnego członka koalicji.

Minister - członek Rady Ministrów Z. Eysmont - jeden z liderów Polskiego
Programu Gospodarczego (założonego przez 13 z 16 posłów Partii Przyjaciół
Piwa), następnego koalicjanta.

Targi przy budowaniu partii Suchockiej się odbywały w ramach normalnych
negocjacji politycznych - między władzami suwerennych partii (klubów
poselskich). I nie wiem, co to ma wspólnego z rozważaniami o pomocy w sprawie
karnej czy uruchamianiu dla sprawy prywatnej pieniędzy publicznych.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,28,49421767,49421767,Karski_z_Tchorzewskim_manipulatorzy_z_PiS.htmlTemat: Jest znakomity następca tępego Balcerowicza
Jest znakomity następca tępego Balcerowicza

Z Jarosławem Kaczyńskim, prezesem Rady Ministrów, rozmawia Mikołaj Wójcik

Stanisław Kluza został szefem Komisji Nadzoru Finansowego. Kto będzie nowym
prezesem Narodowego Banku Polskiego?
- Mam już kandydata na to stanowisko, ale jeszcze go nie ujawnię.

To nie ekonomista z "kręgu Balcerowicza"?
- To stosunkowo mało znana osoba, choć oczywiście nie w środowiskach
ekonomicznych. Może nie prowadziła ona z Leszkiem Balcerowiczem sporów
wprost, ale w wielu momentach mówiła, co będzie się działo w polskiej
ekonomii. I w przeciwieństwie do obecnego prezesa NBP, który się praktycznie
zawsze mylił, ta osoba miała rację. I to jest to, co ja sobie cenię. Bo
patrzę na tę sprawę empirycznie. Nie mam urazu do Balcerowicza - przygotował
reformy i chwała mu za to, ale obiecywał zupełnie inne wyniki. Później kłócił
się z już świętej pamięci Jerzym Eysymontem, że w 1991 r. budżet będzie do
zrealizowania. Budżet się posypał, a pan Balcerowicz miał ogromne pretensje
do Eysymonta, że on się ośmiela mówić prawdę.
źródło:
www.naszdziennik.pl/index.php?typ=po&dat=20061006&id=po01.txt
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,28,49878599,49878599,Jest_znakomity_nastepca_tepego_Balcerowicza.html


Temat: Z czym do Europy ?
pontifexmaximus napisał:

> pontifexmaximus napisał:
>
> > aborys napisał:
> >
> > > j24 napisał:
> > >
> > > > Z czym więc do Europy ?
> > > Z gospodarką rozpieprzoną dziesięcioleciami rządów komuchów i etatyst
> ów.
> >
rzad bieleckiego
Prezes Rady Ministrów JAN KRZYSZTOF BIELECKI (12.01.1991-5.12.1991)
Wiceprezes Rady Ministrów LESZEK BALCEROWICZ (12.01.1991-5.12.1991)
Minister Edukacji Narodowej ROBERT GŁĘBOCKI (12.01.1991-5.12.1991)
Minister Finansów LESZEK BALCEROWICZ (12.01.1991-5.12.1991)
Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ADAM GLAPIŃSKI (12.01.1991-
5.12.1991)
Minister Kultury i Sztuki AREK ROSTWOROWSKI (12.01.1991-5.12.1991)
Minister Obrony Narodowej PIOTR KOŁODZIEJCZYK (12.01.1991-5.12.1991)
Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ADAM TAŃSKI (12.01.1991-5.12.1991)
Minister Ochrony, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa MACIEJ NOWICKI (12.01.1991-
5.12.1991)
Minister Pracy i Polityki Socjalnej MICHAŁ BONI (12.01.1991-5.12.1991)
Minister Ochrony Środowiska
i Zasobów Naturalnych BRONISŁAW KAMIŃSKI (12.09.1989-20.12.1989)
Minister Przemysłu BRONISŁAW KAMIŃSKI (20.12.1989-14.12.1990)
HENRYKA BOCHNIARZ (31.08.1991-5.12.1991)

Minister Spraw Wewnętrznych HENRYK MAJEWSKI (12.01.1991-5.12.1991)
Minister Spraw Zagranicznych KRZYSZTOF SKUBISZEWSKI (12.01.1991-5.12.1991)
Minister Sprawiedliwości WIESŁAW CHRZANOWSKI (12.01.1991-5.12.1991)
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej EWARYST WALIGÓRSKI (12.01.1991-
5.12.1991)
Minister Łączności JERZY ŚLĘZAK (12.01.1991-5.12.1991)
Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą DARIUSZ LEDWOROWSKI (12.01.1991-
5.12.1991)
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej WŁADYSŁAW SIDOROWICZ (12.01.1991-
5.12.1991)
Minister - Szef Urzędu Rady Ministrów KRZYSZTOF ŻABIŃSKI (12.01.1991-
5.12.1991)
Minister - kierownik Centralnego Urzędu Planowania JERZY EYSYMONT (12.01.1991-
5.12.1991)
Kierownik Ministerstwa Rynku Wewnętrznego CZESŁAW SKOWRONEK (12.01.1991-
5.12.1991)
Kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń STEFAN AMSTERDAMSKI
(12.01.1991-5.12.1991)
Minister Przekształceń Własnościowych JANUSZ LEWANDOWSKI (12.01.1991-
5.12.1991)


Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,58,4524750,4524750,Z_czym_do_Europy_.html


Temat: Bezczelność Rokity
Wpadłem na chwilę. Tylko parę faktów
pl.wikipedia.org/wiki/Drugi_rz%C4%85d_Jana_Olszewskiego
Skład rządu:

Jan Olszewski - prezes Rady Ministrów
Artur Balazs - minister-członek Rady Ministrów
Andrzej Diakonow - kierownik Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa
Zbigniew Dyka - minister sprawiedliwości
Jerzy Eysymont - minister-kierownik Centrowanego Urzędu Planowania
Adam Glapiński - minister współpracy gospodarczej z zagranicą
Tomasz Gruszecki - kierownik Ministerstwa Przekształceń Własnościowych
Gabriel Janowski - minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej
Stefan Kozłowski - minister ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa
Jerzy Kropiwnicki - minister pracy i polityki socjalnej
Andrzej Lipko - kierownik Ministerstwa Przemysłu i Handlu
Karol Lutkowski - minister finansów
Antoni Macierewicz - minister spraw wewnętrznych
Marian Miśkiewicz - minister zdrowia i opieki społecznej
Jan Parys - minister obrony narodowej
Marek Rusin - kierownik Ministerstwa Łączności
Andrzej Siciński - minister kultury i sztuki
Krzysztof Skubiszewski - minister spraw zagranicznych
Andrzej Stelmachowski - minister edukacji narodowej
Ewaryst Waligórski - minister transportu i gospodarki morskiej
Wojciech Włodarczyk - minister-szef Urzędu Rady Ministrów

Zmiany w rządzie:
8 lutego 1992
Odwołano ministra finansów Karola Lutkowskiego. W jego miejsce został powołany
Andrzej Olechowski.
9 maja 1992
Odwołano ministra-członka Rady Ministrów Artura Balazsa.
23 maja 1992
Odwołano ministra obrony narodowej Jana Parysa. Tymczasowym kierownikiem
ministerstwa został wiceminister Romuald Szeremietiew.
5 czerwca 1992
Pół godziny przed wnioskiem o dymisję całego rządu Sejm odwołał ministra
finansów Andrzeja Olechowskiego.
Sejm odwołał rząd z jednoczesnym powierzeniem dalszego pełnienia obowiązków do
czasu powołania nowego gabinetu. Wobec niepowodzenia misji Waldemara Pawlaka
ministrowie kierowali dotychczasowymi resortami aż do 10 lipca 1992 (powołanie
rządu Hanny Suchockiej) z trzema wyjątkami:
20 czerwca 1992 odwołano p.o. ministra spraw wewnętrznych Antoniego
Macierewicza. W jego miejsce został powołany Andrzej Milczanowski (w funkcji
kierownika).
20 czerwca 1992 odwołano kierownika Ministerstwa Obrony Narodowej Romualda
Szeremietiewa. W jego miejsce został powołany Janusz Onyszkiewicz (również w
funkcji kierownika).
20 czerwca 1992 odwołano p.o. ministra-szefa Urzędu Rady Ministrów Wojciecha
Włodarczyka. W jego miejsce został powołany Aleksander Łuczak (w funkcji
kierownika).


Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,28,29366060,29366060,Bezczelnosc_Rokity.html


Temat: ankietka polityczna


1. Prezydent Lech Walesa - nar. żydowska
2. Szef Biura Bezpieczenstwa Narodowego przy Prezydencie Jerzy Milewski - nar.
żydowska
3. Szef Gabinetu Prezydenta - Mieczyslaw Wachowski - nar. żydowska
4. Szef Kancelarii Prezydenta - Janusz Ziólkowski - nar. żydowska
5. Rzecznik Prasowy Prezydenta - Andrzej Drzycinski - nar. żydowska
6. Marszalek Sejmu - Wieslaw Chrzanowski - nar. żydowska
7. Marszalek Senatu - August Chelkowski - nar. żydowska
8. Premier Hanna Suchocka - nar. żydowska
9. Wice-Premier Henryk Goryszewski - nar. żydowska
10. Wice-Premier Pawel Laczkowski - nar. żydowska
11. Minister Wspólpracy Gospodarczej z Zagranica Andrzej Arendarski - nar. żydowska
12. Minister d/s Kontaktów ze Wspólnotami Europejskimi - Jan Krzysztof Bielecki
- nar. żydowska
13. Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Andrzej Bratkowski - nar.
żydowska
14. Minister Sprawiedliwosc - Prokurator Generalny Zbigniew Dyka - nar. żydowska
15. Ministere d/s Promocji Przedsiebiorczosci Zbigniew Eysmont - nar. żydowska
16. Minister Edukacji Narodowej - Zdobyslaw Fliskowski - nar. żydowska
17. Minister Ochrony Srodowiska i Zasobów Natrualnych i Lesnictwa Zygmunt
Hortmanowicz - nar. żydowska
18. Minister Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej Gabriel Janowski - nar. żydowska
19. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej Zbigniew Jaworski - nar. żydowska
20. Minister d/s Kontaktów z Parlamentem i Partiami Jerzy Kaminski - nar. żydowska
21. Minister Lacznosci Krzysztof Kilian - nar. żydowska
22. Minister, kierownik Centralnego Urzedu Planowania Jerzy Kropiwnicki - nar.
żydowska
23. Minister, przewodniczacy Komitetu Badan Naukowych Witold Kaczewski - nar.
żydowska
24. Minister Pracy i Polityki Socjalnej - Jacek Kuron - nar. żydowska
25. Minister Przeksztalcen wlasnosciowych - Janusz Lewandowski - nar. żydowska
26. Minister Spraw Wewnetrznych - Andrzej Milczanowski - nar. żydowska
27. Szef Urzedu Ochrony Panstwa (dawna SB) Jerzy Konieczny - nar. żydowska
28. Komendant Komendy Glównej Policji - Zenon Smolarek - nar. żydowska
29. Minister Przemyslu i Handlu - Waclaw Niewiarowski - nar. żydowska
30. Minister Obrony Narodowej - Janusz Onyszkiewicz - nar. żydowska
31. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - Bronislaw Komorowski -
nar. żydowska
32. Minister Finansów - Jerzy Osiatynski - nar. żydowska
33. Minister Szef Urzedu Rady Ministrów - Jan Maria Rokita - nar. żydowska
34. Podsekretarz Stanu w Urzedzie Rady Ministrów - Tadeusz Syryjczyk - nar. żydowska
35. Minister Spraw Zagranicznych - Krzysztof Skubiszewski - nar. żydowska
36. Minister Zdrowia i Opieki Spolecznej - Andrzej Wojtyla - nar. żydowska
37. Prezes Komitetu d/s Radia i Telewizji - Janusz Zaorski - nar. żydowska
38. Pierwszy Prezes Sadu Najwyzszego - Adam Strzembosz - nar. żydowska
39. Prezes Narodowego Banku Polskiego - Hanna Gronkiewicz Waltz - nar. żydowska
40. Przewodniczacy Krajowej Komisji NSZZ "Solidarnosc" - Marian Krzaklewski -
nar. żydowska
41. Minister Kultury i Sztuki - Jerzy Góral - nar. żydowska

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,644,83663047,83663047,ankietka_polityczna.html