generau i jego historie

photo

Temat: 20 najbogatszych (oficjalnie) politykow
20 najbogatszych (oficjalnie) politykow
1 Stoklosa (bezpartyjny)
2 Komorowski (PSL)
3 Olechowski (PO)
4 Drzewiecki (PO)
5 Meysztowicz (UW)
6 Kruk (PO)
7 Merkel (PO)
8 Kaczmarek (SLD)
9 Eysmont (SKL)
10 Piskorski (PO)
11 Borowski (SLD)
12 Kwasniewski (hmmm, oficjalnie bezpartyjny????)
13 Dziewulski (SLD)
14 Geremek (UW)
15 Tusk (PO)
16 Celinski (SLD)
17 Miller (SLD)
18 Schetyna (PO)
19 Balazs (SLK)
20 Szmajdzinski (SLD)

oczywiscie to jest oficjalna lista :)))
tak sie zastanawiam, czemu tu nie ma nikogo z AWSP i PSL?
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,57,135827,135827,20_najbogatszych_oficjalnie_politykow.htmlTemat: Co zeznał Jarek, Parys, Glapiński w Lesiaku:
Co zeznał Jarek, Parys, Glapiński w Lesiaku:
Tak dla przypomnienia, bo to wydaje się zabawne:

"Świadek Jarosław Kaczyński w swych zeznaniach zwrócił uwagę na szereg zdarzeń
- jego zdaniem potwierdzających inwigilację "Porozumienia Centrum".
Zdarzeniami tymi były m.in. najście funkcjonariuszy UOP na Browar w Elblągu,
rezygnacja Jerzego Eysmonta z członkostwa w PC na skutek nacisków, dziwne
zabiegi wobec sekretarki Barbary Skrzypek (próby umówienia się z nią na ulicy
przez nieznanego mężczyznę), przebicie opon w samochodzie, zakłócanie wiecu w
Elblągu, zrywanie przez funkcjonariuszy UOP plakatów wyborczych."

"Przesłuchana jako świadek Barbara Skrzypek potwierdziła podany przez J.
Kaczyńskiego fakt podejmowania wobec niej prób umówienia się na ulicy."

"Natomiast świadek Jerzy Eysmont zeznał, iż powodem jego odejścia z
"Porozumienia Centrum" były nie naciski służb specjalnych, a różnica pomiędzy
nim a J. Kaczyńskim co do przyszłego obrazu PC i założeń programowych."

"Z kolei Jan Parys przesłuchany jako świadek zeznał, że od czerwca 1992 r.
nastąpiło szereg zdarzeń wzbudzających jego niepokój. Zdarzeniami tymi były
m.in. groźby o podłożeniu bomby w miejscu, gdzie miał występować, awaria -
uszkodzenie układ hamulcowego w samochodzie, kradzież jego samochodu, włamanie
do siedziby "Ruchu III Rzeczypspo1itej"."

"Świadek Adam Glapiński zeznał m.in., że na początku 1993 r. celowo poluzowano
mu przewody hamulcowe, lecz nie zgłaszał tego faktu na Policji. Ponadto w/w
stwierdził, że słyszał od kilku osób - w tym od A.D (dopisane ręcznie,
nazwisko lub kryptonim ukryte podczas odtajniania akt) w 1997 r. - o
inwigilowaniu przez Urząd Ochrony Państwa grupy polityków prawicowych."

"Natomiast świadek Romuald Szeremietiew zeznał m.in., iż w 1993 r. były
podejmowane próby śledzenia go oraz były podejmowane działania zmierzające do
rozbicia "Ruchu III Rzeczypospolitej".

Rumuald Szeremietiew zeznał ponadto, że miał miejsce fakt, iż był informowany
o niezadowoleniu młodych działaczy "Ruchu III Rzeczypospolitej" z polityki
prowadzonej przez Jana Olszewskiego."

wiadomosci.wp.pl/page,6,wid,8554380,wiadomosc.html
To wycinku z aktu oskarżenia w sprawie Lesiaka, już lekko przykurzone, ale
warte przypomnienia :)


Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,28,81315248,81315248,Co_zeznal_Jarek_Parys_Glapinski_w_Lesiaku_.html


Temat: Z czym do Europy ?
pontifexmaximus napisał:

> pontifexmaximus napisał:
>
> > aborys napisał:
> >
> > > j24 napisał:
> > >
> > > > Z czym więc do Europy ?
> > > Z gospodarką rozpieprzoną dziesięcioleciami rządów komuchów i etatyst
> ów.
> >
rzad bieleckiego
Prezes Rady Ministrów JAN KRZYSZTOF BIELECKI (12.01.1991-5.12.1991)
Wiceprezes Rady Ministrów LESZEK BALCEROWICZ (12.01.1991-5.12.1991)
Minister Edukacji Narodowej ROBERT GŁĘBOCKI (12.01.1991-5.12.1991)
Minister Finansów LESZEK BALCEROWICZ (12.01.1991-5.12.1991)
Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ADAM GLAPIŃSKI (12.01.1991-
5.12.1991)
Minister Kultury i Sztuki AREK ROSTWOROWSKI (12.01.1991-5.12.1991)
Minister Obrony Narodowej PIOTR KOŁODZIEJCZYK (12.01.1991-5.12.1991)
Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ADAM TAŃSKI (12.01.1991-5.12.1991)
Minister Ochrony, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa MACIEJ NOWICKI (12.01.1991-
5.12.1991)
Minister Pracy i Polityki Socjalnej MICHAŁ BONI (12.01.1991-5.12.1991)
Minister Ochrony Środowiska
i Zasobów Naturalnych BRONISŁAW KAMIŃSKI (12.09.1989-20.12.1989)
Minister Przemysłu BRONISŁAW KAMIŃSKI (20.12.1989-14.12.1990)
HENRYKA BOCHNIARZ (31.08.1991-5.12.1991)

Minister Spraw Wewnętrznych HENRYK MAJEWSKI (12.01.1991-5.12.1991)
Minister Spraw Zagranicznych KRZYSZTOF SKUBISZEWSKI (12.01.1991-5.12.1991)
Minister Sprawiedliwości WIESŁAW CHRZANOWSKI (12.01.1991-5.12.1991)
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej EWARYST WALIGÓRSKI (12.01.1991-
5.12.1991)
Minister Łączności JERZY ŚLĘZAK (12.01.1991-5.12.1991)
Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą DARIUSZ LEDWOROWSKI (12.01.1991-
5.12.1991)
Minister Zdrowia i Opieki Społecznej WŁADYSŁAW SIDOROWICZ (12.01.1991-
5.12.1991)
Minister - Szef Urzędu Rady Ministrów KRZYSZTOF ŻABIŃSKI (12.01.1991-
5.12.1991)
Minister - kierownik Centralnego Urzędu Planowania JERZY EYSYMONT (12.01.1991-
5.12.1991)
Kierownik Ministerstwa Rynku Wewnętrznego CZESŁAW SKOWRONEK (12.01.1991-
5.12.1991)
Kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń STEFAN AMSTERDAMSKI
(12.01.1991-5.12.1991)
Minister Przekształceń Własnościowych JANUSZ LEWANDOWSKI (12.01.1991-
5.12.1991)


Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,58,4524750,4524750,Z_czym_do_Europy_.html


Temat: Bezczelność Rokity
Wpadłem na chwilę. Tylko parę faktów
pl.wikipedia.org/wiki/Drugi_rz%C4%85d_Jana_Olszewskiego
Skład rządu:

Jan Olszewski - prezes Rady Ministrów
Artur Balazs - minister-członek Rady Ministrów
Andrzej Diakonow - kierownik Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa
Zbigniew Dyka - minister sprawiedliwości
Jerzy Eysymont - minister-kierownik Centrowanego Urzędu Planowania
Adam Glapiński - minister współpracy gospodarczej z zagranicą
Tomasz Gruszecki - kierownik Ministerstwa Przekształceń Własnościowych
Gabriel Janowski - minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej
Stefan Kozłowski - minister ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa
Jerzy Kropiwnicki - minister pracy i polityki socjalnej
Andrzej Lipko - kierownik Ministerstwa Przemysłu i Handlu
Karol Lutkowski - minister finansów
Antoni Macierewicz - minister spraw wewnętrznych
Marian Miśkiewicz - minister zdrowia i opieki społecznej
Jan Parys - minister obrony narodowej
Marek Rusin - kierownik Ministerstwa Łączności
Andrzej Siciński - minister kultury i sztuki
Krzysztof Skubiszewski - minister spraw zagranicznych
Andrzej Stelmachowski - minister edukacji narodowej
Ewaryst Waligórski - minister transportu i gospodarki morskiej
Wojciech Włodarczyk - minister-szef Urzędu Rady Ministrów

Zmiany w rządzie:
8 lutego 1992
Odwołano ministra finansów Karola Lutkowskiego. W jego miejsce został powołany
Andrzej Olechowski.
9 maja 1992
Odwołano ministra-członka Rady Ministrów Artura Balazsa.
23 maja 1992
Odwołano ministra obrony narodowej Jana Parysa. Tymczasowym kierownikiem
ministerstwa został wiceminister Romuald Szeremietiew.
5 czerwca 1992
Pół godziny przed wnioskiem o dymisję całego rządu Sejm odwołał ministra
finansów Andrzeja Olechowskiego.
Sejm odwołał rząd z jednoczesnym powierzeniem dalszego pełnienia obowiązków do
czasu powołania nowego gabinetu. Wobec niepowodzenia misji Waldemara Pawlaka
ministrowie kierowali dotychczasowymi resortami aż do 10 lipca 1992 (powołanie
rządu Hanny Suchockiej) z trzema wyjątkami:
20 czerwca 1992 odwołano p.o. ministra spraw wewnętrznych Antoniego
Macierewicza. W jego miejsce został powołany Andrzej Milczanowski (w funkcji
kierownika).
20 czerwca 1992 odwołano kierownika Ministerstwa Obrony Narodowej Romualda
Szeremietiewa. W jego miejsce został powołany Janusz Onyszkiewicz (również w
funkcji kierownika).
20 czerwca 1992 odwołano p.o. ministra-szefa Urzędu Rady Ministrów Wojciecha
Włodarczyka. W jego miejsce został powołany Aleksander Łuczak (w funkcji
kierownika).


Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,28,29366060,29366060,Bezczelnosc_Rokity.html


Temat: ankietka polityczna


1. Prezydent Lech Walesa - nar. żydowska
2. Szef Biura Bezpieczenstwa Narodowego przy Prezydencie Jerzy Milewski - nar.
żydowska
3. Szef Gabinetu Prezydenta - Mieczyslaw Wachowski - nar. żydowska
4. Szef Kancelarii Prezydenta - Janusz Ziólkowski - nar. żydowska
5. Rzecznik Prasowy Prezydenta - Andrzej Drzycinski - nar. żydowska
6. Marszalek Sejmu - Wieslaw Chrzanowski - nar. żydowska
7. Marszalek Senatu - August Chelkowski - nar. żydowska
8. Premier Hanna Suchocka - nar. żydowska
9. Wice-Premier Henryk Goryszewski - nar. żydowska
10. Wice-Premier Pawel Laczkowski - nar. żydowska
11. Minister Wspólpracy Gospodarczej z Zagranica Andrzej Arendarski - nar. żydowska
12. Minister d/s Kontaktów ze Wspólnotami Europejskimi - Jan Krzysztof Bielecki
- nar. żydowska
13. Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Andrzej Bratkowski - nar.
żydowska
14. Minister Sprawiedliwosc - Prokurator Generalny Zbigniew Dyka - nar. żydowska
15. Ministere d/s Promocji Przedsiebiorczosci Zbigniew Eysmont - nar. żydowska
16. Minister Edukacji Narodowej - Zdobyslaw Fliskowski - nar. żydowska
17. Minister Ochrony Srodowiska i Zasobów Natrualnych i Lesnictwa Zygmunt
Hortmanowicz - nar. żydowska
18. Minister Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej Gabriel Janowski - nar. żydowska
19. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej Zbigniew Jaworski - nar. żydowska
20. Minister d/s Kontaktów z Parlamentem i Partiami Jerzy Kaminski - nar. żydowska
21. Minister Lacznosci Krzysztof Kilian - nar. żydowska
22. Minister, kierownik Centralnego Urzedu Planowania Jerzy Kropiwnicki - nar.
żydowska
23. Minister, przewodniczacy Komitetu Badan Naukowych Witold Kaczewski - nar.
żydowska
24. Minister Pracy i Polityki Socjalnej - Jacek Kuron - nar. żydowska
25. Minister Przeksztalcen wlasnosciowych - Janusz Lewandowski - nar. żydowska
26. Minister Spraw Wewnetrznych - Andrzej Milczanowski - nar. żydowska
27. Szef Urzedu Ochrony Panstwa (dawna SB) Jerzy Konieczny - nar. żydowska
28. Komendant Komendy Glównej Policji - Zenon Smolarek - nar. żydowska
29. Minister Przemyslu i Handlu - Waclaw Niewiarowski - nar. żydowska
30. Minister Obrony Narodowej - Janusz Onyszkiewicz - nar. żydowska
31. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - Bronislaw Komorowski -
nar. żydowska
32. Minister Finansów - Jerzy Osiatynski - nar. żydowska
33. Minister Szef Urzedu Rady Ministrów - Jan Maria Rokita - nar. żydowska
34. Podsekretarz Stanu w Urzedzie Rady Ministrów - Tadeusz Syryjczyk - nar. żydowska
35. Minister Spraw Zagranicznych - Krzysztof Skubiszewski - nar. żydowska
36. Minister Zdrowia i Opieki Spolecznej - Andrzej Wojtyla - nar. żydowska
37. Prezes Komitetu d/s Radia i Telewizji - Janusz Zaorski - nar. żydowska
38. Pierwszy Prezes Sadu Najwyzszego - Adam Strzembosz - nar. żydowska
39. Prezes Narodowego Banku Polskiego - Hanna Gronkiewicz Waltz - nar. żydowska
40. Przewodniczacy Krajowej Komisji NSZZ "Solidarnosc" - Marian Krzaklewski -
nar. żydowska
41. Minister Kultury i Sztuki - Jerzy Góral - nar. żydowska

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,644,83663047,83663047,ankietka_polityczna.html


Temat: Polacy, czy nie?
. Prezydent Lech Walesa - narodowosc zydowska
2. Szef Biura Bezpieczenstwa Narodowego przy Prezydencie Jerzy Milewski -
narodowosc zydowska
3. Szef Gabinetu Prezydenta - Mieczyslaw Wachowski - narodowosc zydowska
4. Szef Kancelarii Prezydenta - Janusz Ziólkowski - narodowosc zydowska
5. Rzecznik Prasowy Prezydenta - Andrzej Drzycinski - narodowosc zydowska
6. Marszalek Sejmu - Wieslaw Chrzanowski - narodowosc zydowska
7. Marszalek Senatu - August Chelkowski - narodowosc zydowska
8. Premier Hanna Suchocka - narodowosc zydowska
9. Wice-Premier Henryk Goryszewski - narodowosc zydowska
10. Wice-Premier Pawel Laczkowski - narodowosc zydowska
11. Minister Wspólpracy Gospodarczej z Zagranica Andrzej Arendarski -
narodowosc zydowska
12. Minister d/s Kontaktów ze Wspólnotami Europejskimi - Jan Krzysztof
Bielecki - narodowosc zydowska
13. Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Andrzej Bratkowski -
narodowosc zydowska
14. Minister Sprawiedliwosc - Prokurator Generalny Zbigniew Dyka - narodowosc
zydowska
15. Ministere d/s Promocji Przedsiebiorczosci Zbigniew Eysmont - narodowosc
zydowska
16. Minister Edukacji Narodowej - Zdobyslaw Fliskowski - narodowosc zydowska
17. Minister Ochrony Srodowiska i Zasobów Natrualnych i Lesnictwa Zygmunt
Hortmanowicz - narodowosc zydowska
18. Minister Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej Gabriel Janowski - narodowosc
zydowska
19. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej Zbigniew Jaworski - narodowosc
zydowska
20. Minister d/s Kontaktów z Parlamentem i Partiami Jerzy Kaminski - narodowosc
zydowska
21. Minister Lacznosci Krzysztof Kilian - narodowosc zydowska
22. Minister, kierownik Centralnego Urzedu Planowania Jerzy Kropiwnicki -
narodowosc zydowska
23. Minister, przewodniczacy Komitetu Badan Naukowych Witold Kaczewski -
narodowosc zydowska
24. Minister Pracy i Polityki Socjalnej - Jacek Kuron - narodowosc zydowska
25. Minister Przeksztalcen wlasnosciowych - Janusz Lewandowski - narodowosc
zydowska
26. Minister Spraw Wewnetrznych - Andrzej Milczanowski - narodowosc zydowska
27. Szef Urzedu Ochrony Panstwa (dawna SB) Jerzy Konieczny - narodowosc zydowska
28. Komendant Komendy Glównej Policji - Zenon Smolarek - narodowosc zydowska
29. Minister Przemyslu i Handlu - Waclaw Niewiarowski - narodowosc zydowska
30. Minister Obrony Narodowej - Janusz Onyszkiewicz - narodowosc zydowska
31. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - Bronislaw Komorowski -
narodowosc zydowska
32. Minister Finansów - Jerzy Osiatynski - narodowosc zydowska
33. Minister Szef Urzedu Rady Ministrów - Jan Maria Rokita - narodowosc zydowska
34. Podsekretarz Stanu w Urzedzie Rady Ministrów - Tadeusz Syryjczyk -
narodowosc zydowska
35. Minister Spraw Zagranicznych - Krzysztof Skubiszewski - narodowosc zydowska
36. Minister Zdrowia i Opieki Spolecznej - Andrzej Wojtyla - narodowosc zydowska
37. Prezes Komitetu d/s Radia i Telewizji - Janusz Zaorski - narodowosc zydowska
38. Pierwszy Prezes Sadu Najwyzszego - Adam Strzembosz - narodowosc zydowska
39. Prezes Narodowego Banku Polskiego - Hanna Gronkiewicz Waltz - narodowosc
zydowska
40. Przewodniczacy Krajowej Komisji NSZZ "Solidarnosc" - Marian Krzaklewski -
narodowosc zydowska
41. Minister Kultury i Sztuki - Jerzy Góral - narodowosc zydowskaŹródło: forum.gazeta.pl/forum/w,12217,11841422,11841422,Polacy_czy_nie_.html


Temat: Baron-minister Brachmański wytupany przez policję
czołem towarzysze szmaciaki!
(i nie chodzi mi tu o wytupanego ale o wytupających - a może wytupaczy)

No napiszcie chłopaki (nie Wy z ZG ale centrala, poznań, trójmiasto - oj
bastiony) co Wy na te słowa: (będę cytował bez ładu i składu, ale wiadomo o co
chodzi):
- Dyrektor Centralnego Biura Śledczego nadins. Janusz G. ma nadzieję, że w
nowym rozdaniu politycznym zostanie zastępcą Komendanta Głównego Policji. Szef
I (warszawskiego) Zarządu CBŚ ins. Maciej S. twierdzi, że obiecano mu awans do
centrali CBŚ. Nie udało nam się na sto procent potwierdzić, czy spodziewane
awanse mają coś wspólnego z tuszowaniem udziału byłego posła i ministra
Zbigniewa Eysmonta w porachunkach gangsterskich, ale mamy podstawy
przypuszczać, że obaj gliniarze nie są tak kryształowi, za jakich chcieliby
uchodzić.

- Za wiedzą i zgodą ins. Macieja S. Eysmont pojawiał się kilka razy przy ul.
Okrzei, w siedzibie I Zarządu CBŚ, i – jak mówią policjanci – szarogęsił się
jak sku..syn. Jednemu z oficerów powiedział, że jeszcze będzie mu jadł z ręki.
Wydaje się, że były poseł wie, co mówi...

- Gang z Nowego Dworu Mazowieckiego ma dobry układ z Komendą Stołeczną Policji.
Gangsterzy upierają się, że po strzelaninie w Olimpii poszła kasa do KSP – żeby
psy nie niuchały i jak najszybciej zamknęły sprawę. Na miejscu policja znalazła
pistolet należący prawdopodobnie do Oboja, gangstera z Nowego Dworu, ale giwera
przepadła, gdy sprawę przejęło CBŚ.Nowodworscy mają też układ z CBŚ. Bez
problemu zdobywają dane o ludziach, samochodach i toczących się sprawach.
Takie „ustalenie z bębna” kosztuje 500 zł. W CBŚ jest też podobno człowiek
nowodworskich – informuje ich o wszystkich przedsięwzięciach policji
prowadzonych przeciwko Nowemu Dworowi. Ten człowiek to gliniarz współpracujący
z asp. Piotrem O. (to ten, z którym konsultowano się podczas przesłuchań) i
prowadzący grę operacyjną rzekomo wymierzoną w gangsterów.

- Potwierdzamy: kadra kierownicza Centralnego Biura Śledczego obradowała i
chlała wódę w lokalu klienta tegoż CBŚ podejrzanego o duże nadużycia kosztem
państwa. MSWiA milczy.

Przed blisko miesiącem opublikowaliśmy artykuł „Schronisko dla pijanych psów”
opowiadający o zakrapianej wódą naradzie kierownictwa Centralnego Biura
Śledczego. „Narada”, w której uczestniczyli m.in. były nadzorca CBŚ gen. Adam
Rapacki i jego następca gen. Eugeniusz Szczerbak, odbywała się w ośrodku
Magellan w Bronisławowie nad Zalewem Sulejowskim w województwie łódzkim.
Dysponentem tego ośrodka jest niejaki Makary Krzysztof Stasiak, 57-letni
właściciel kilku dziwnie działających spółek, kanclerz Wyższej Szkoły
Humanistyczno-Ekonomicznej (WSHE) w Łodzi i kawaler Złotego Krzyża Zasługi
(przyznanego mu przez Prezydenta RP za zasługi w pracy dydaktycznej i naukowej).

podsumowując: CBŚ zdaje się mieć dwa oblicza. Jedno – superfaceci, którzy nie
bacząc na niebezpieczeństwa uwalniają naszą ojczyznę od trądu korupcji i zarazy
przestępczości. Drugie – pogrobowcy UOP zajmujący się głównie mieszaniem w
polityce, manipulowaniem opinią publiczną i organizowaniem małych przewrotów
gabinetowych.

pozdro Adaś, pozdro - idą nowe czasy! jak to pisali hm a już mam - "chwała nam
i naszym kolegom"!
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,73,23046927,23046927,Baron_minister_Brachmanski_wytupany_przez_policje.html