generau i jego historie

photo

Temat: Konsekwencje wzrostu płacy minimalnej
Konsekwencje wzrostu płacy minimalnej
Rzeczpospolita (2009-12-08), autor: Jadwiga Sztabińska, oprac.: AB

Czy wzrost gwarantowanego przez państwo poziomu wynagrodzenia oznacza, ze musimy podnieść pensje zasadnicze? – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Jak czytamy w dzienniku: niekoniecznie. Choć taki obowiązek powstaje, jeżeli pracownik jest wynagradzany wyłącznie pensją zasadniczą i nie otrzymuje innych składników wynagrodzenia.

W każdym innym wypadku, ustalając, czy pracownik otrzymuje co najmniej minimum ustawowe, musimy sumować składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, które zostały zaliczone do wynagrodzeń osobowych przez Główny Urząd Statystyczny (pobierz dokument » http://form.stat.gov.pl/f...objasnien.pdf).

Znajdują się na niej min. wynagrodzenia zasadnicze, dodatki do wynagrodzenia (np. stażowe czy za warunki pracy), premie i nagrody, wynagrodzenie chorobowe.

Pamiętajmy jednak o wyłączeniach przewidzianych w art. 6 ust. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Przepis ten każe pomijać nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, mimo że są na liście GUS.Więcej w Rzeczpospolitej z 9 grudnia 2009 r.

http://www.baza-wiedzy.pl...8&press_id=8124
Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=4734Temat: Specjalista ds. kadr i płac
Nr ref: 1760/09
Miejsce pracy: woj. śląskie

Naszym Klientem jest firma produkcyjna z siedzibą w okolicach Jastrzębia Zdroju

Główne zadania:

• samodzielne sporządzanie listy płac z uwzględnieniem zmiennych składników wynagradzania,
• przygotowanie umów o pracę oraz rozliczanie umów cywilnoprawnych,
• prowadzenie ewidencji czasu pracy, wniosków urlopowych,
• kontakty z ZUS i urzędem skarbowym (rozliczanie podatków, składek ZUS),
• sporządzanie deklaracji dla ZUS i US oraz sprawozdań dla GUS,
• naliczanie zwolnień lekarskich, zasiłków i urlopów.

Oczekiwania:

• 2-letnie doświadczenie w dziale kadr i płac firmy produkcyjnej,
• praktyczna znajomość kodeksu pracy, ubezpieczeń społecznych i naliczania wynagrodzeń,
• dobra znajomość przepisów podatkowych,
• dobra znajomość języka niemieckiego,
• praktyczna znajomość programu Symfonia, Płatnik,
• predyspozycje osobowościowe: dokładność, komunikatywność, kreatywność, otwartość na wyzwania.

Klient oferuje:

• pracę w stabilnej, międzynarodowej firmie,
• preferencje długoterminowego zatrudnienia,
• możliwości rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na w/w stanowisku prosimy o przesłanie aktualnego CV wraz z podaniem numeru referencyjnego lub nazwy stanowiska w temacie maila na adres cv@horyzont.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem: (32) 775 – 57 – 12.
Źródło: ksiegowy.org/viewtopic.php?t=1146


Temat: Dodatek za pracę w nocy wyrówna minimalne pobory
Dodatek za pracę w nocy wyrówna minimalne pobory


dodano: 2009-05-11 06:23
Rzeczpospolita (2009-05-11), autor: Marta Gadomska

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz. 1679 ze zm.) do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące mu składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych, z zastrzeżeniem ust. 5. W myśl ust. 5 przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:

1) nagrody jubileuszowej,
2) odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
3) wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń osobowych należy też dodatek m.in. za pracę w nocy. Zgodnie z przepisami do minimalnego wynagrodzenia (wynoszącego obecnie 1276 zł) możemy wliczać dodatek za pracę w nocy. Wskazuje na to treść załącznika do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń przyjęta przez GUS, do którego odsyła ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.


Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z dn. 08.05.2009 r.


http://www.baza-wiedzy.pl...8&press_id=6381
Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=3679


Temat: : Kto pracuje w Centrali PKP PR
A teraz zagadka: ile dokładnie zarabia każdy z 18 dyrektorów Biur w Centrali PKP PR?
No przecież to oczywiste! Rzecznik PKP PR chyba jasno sie wyraził: miesięczne wynagrodzenie stanowi iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

A już poważnie mówiąc... to Kurpiewski bardzo sprytnie uniknął podania faktycznej wysokości miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów w PKP PR. Otróż taki dyrektor otrzymuje 3,5 krotność średniego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS.

Obecnie średnie wynagrodzenie wg GUS wynosi ok. 2500 zł (*) miesięcznie, czyli 3,5 x 2500 zł = 8750 zł brutto.

(*) kwota dokładna wynosi 2570,05 zł

8750 zł jest to wynagrodzenie zasadnicze. Do tego dochodzą premie miesięczne i kwartalne, dodatki za staż pracy (**), dodatki funkcyjne, delegacje krajowe i zagraniczne, ekwiwalent za deputat węglowy, rozłąkowe oraz inne dodatki i bonusy (np. służbowy tel. komórkowy) objęte tajemnicą. Między 18 dyrektorami Centrali a dyrektorami Zakładów większych różnic w wynagrodzeniu nie ma - jeśli są to raczej symboliczne.

(**) dodatek za staż pracy sięga max 33% (po 22 latach ciągłej pracy w PKP) wynagrodzenia zasadniczego, czyli w przypadku "naszych" dyrektorów jest to dodatkowa kwota ok. 2880 zł miesięcznie.

Jak łatwo wyliczyć, po zsumowaniu wszystkich składników wynagrodzenia wychodzi na to, że taki dyrektor w zadłużonej po uszy spółce PKP PR, dojącej pieniądze z naszych podatków poprzez dotacje z UM, zarabia mniej więcej tyle samo co minister w Rządzie, a już na pewno więcej niż Marszałek województwa, który utrzymuje tych pasożytów.

Warto też dodać, że kadra kierownicza nie tylko w PKP PR, ale we wszystkich kolejowych spółkach żeruje na zakładowych funduszach socjalnych. Bez opamiętania biorą pożyczkę za pożyczką, do której szeregowy kolejarz ma bardzo utrudniony dostęp (chyba że ma układy). Oprocentowanie takiej zakładowej pożyczki wynosi zazwyczaj max 5% w skali roku. Znam dyrektorów PKP, którzy żerując na kolejowych pożyczkach wybudowali sobie domy! Na zakładowym funduszu socjalnym żeruje też rodzina i pociotki dyrektorów zatrudnieni w administracji.

Nie znam zakładu PKP we Wrocławiu, gdzie w biurze nie pracowałby ktoś z rodziny dyrekcji (są to przeważnie córki, synowie, pasierbowie, siostry, bracia, szwagrowie, synowe, siostrzeńcy i siostrzenice oraz osoby niespokrewnione jak kochanki czy bachory kolegów/przyjaciół) - jest to norma w całym PKP. Czasami spotyka się naczelnika sekcji spokrewnionego z dyrektorem zakładu, czyli wszystko zostaje w rodzinie...
Źródło: infokolej.pl/viewtopic.php?t=120


Temat: H5N1
Film z Polsatu na temat szczepionek :
http://chomikuj.pl/StanWu?fid=98640094
i próba ochrony - oświadczenie do podpisania przez lekarza zredagowane przez dr J. Jaśkowskiego:

http://www.frech.pl/szczep7.html
Oświadczenie.

Ja, niżej podpisany oświadczam ze, Szczepionka (tutaj nazwa szczepionki)_________

Wyprodukowana przez:_____________________Seria i numer:___________________________

Zawierająca następujące składniki:____________________________________________________

Zastosowana jest, celem zapobiegnięcia: (nazwa choroba) ___________
Ta szczepionka wolna jest od wszelkich zanieczyszczeń i aplikuje ja dzisiaj...........................
Panu/Pani/Dziecku (imię nazwisko, data urodzenia)
_______________________________________________

Zapewniam, ze zastosowana szczepionka jest absolutnie bezpieczna i nie zagraża życiu ani zdrowiu.

Nie powoduje żadnych bezpośrednich szkód ani tez późniejszych komplikacji zdrowotnych takich jak paraliżu, uszkodzenie mózgu, ślepoty, gruźlicy, rakowym owrzodzeniem w miejscu zaszczepienia lub gdzie indziej, uszkodzenia nerek, zapalenia wątroby itp.

Zapewniam ze zaaplikowana szczepionka przez _____ lat zabezpiecza szczepione dziecko przed ta wyżej wymienioną chorobą.

W przypadku wystąpienia w/w choroby przed tym okresem, zobowiązuję się do dobrowolnej wypłaty (bez procesu sadowego) odszkodowania w wysokości 20 średnich wynagrodzeń wg GUS.

W przypadku wystąpienia psychicznych lub fizycznych powikłań w związku z dzisiejszym zaszczepieniem, zobowiązuje się, pokryć wszelkie koszty leczenia, rehabilitacji a w przypadku trwałych następstw renty inwalidzkiej będącej równowartością 2 średnich rent ZUS. Jednocześnie w przypadku wystąpienia tych powikłań, wypłacam zaliczkowo na poczet leczenia 5 średnich wynagrodzeń wg GUS.

Wypłata odbędzie się bez odwlekania i wzywania sądów. w przeciwnym przypadku wysokość odszkodowania będzie podwojona.
Źródło: kodczasu.pl/viewtopic.php?t=72


Temat: Co wchodzi w skład minimalnego wynagrodzenia za pracę?
Co wchodzi w skład minimalnego wynagrodzenia za pracę ?

Rzeczpospolita (2009-10-22), autor: Renata Majewska, oprac.: Andrzej Jurczewski

Ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę gwarantuje każdemu zatrudnionemu na pełnym etacie minimum 1276 zł brutto miesięcznie, a w przyszłym roku 1317 zł brutto. W pierwszym roku pracy jest to 80 proc. pełnej pensji minimalnej, czyli odpowiednio 1020,80 zł i 1053,60 zł brutto miesięcznie. Kwoty te pomniejszamy proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia danej osoby.

Do minimalnego wynagrodzenia zaliczamy przysługujące podwładnemu składniki poborów i inne świadczenia ze stosunku pracy zakwalifikowane przez GUS, według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń, do osobowych, z wyjątkiem:

– nagrody jubileuszowej,

– odprawy pieniężnej w związku przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,

wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.

Sprawdzając, czy zatrudniony otrzymał za swoją pracę w miesiącu przynajmniej minimalną płacę, porównujemy składniki pensji faktycznie mu wypłacone w przeliczeniu na godzinę pracy z godzinową stawką wynikającą z minimalnego wynagrodzenia. W trakcie tych badań kierujemy się zatem ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i cytowanym „Zakresem składników wynagrodzeń". Jeśli chodzi o dodatki za pracę w porze nocnej, to akty te nie są ze sobą zgodne, a sprzeczność ta polega na tym, że:

– „Zakres składników" każe ujmować dodatki nocne w podstawie wymiaru minimalnego wynagrodzenia, kwalifikując je do składników osobowych,

– ustawa o minimalnym wynagrodzeniu zapewnia minimalne wynagrodzenie na miesiąc za pracę na pełnym etacie, gdy tymczasem dla wielu osób praca w nocy to już nadliczbówki.

Wniosek z tego taki: dodatki nocne wchodzą w skład normalnej płacy należnej tylko pracującym w nocy, bo pracę o tej porze wykonują oni w ramach ich normalnego czasu pracy. Nie włączamy ich natomiast do minimalnego wynagrodzenia dla tych osób, dla których zadania nocne stanowiły jednocześnie godziny nadliczbowe.

Stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 6 marca 2009 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia, oraz stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z 6 kwietnia 2009 r., stwierdzają jednoznacznie: dodatek za pracę w nocy wlicza się do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zdaniem ekspertów stanowiska te – nawet jeśli nie są sprzeczne z prawem – trochę się z nim mijają. Przede wszystkim jednak dają pracodawcom przyzwolenie na obniżanie pensji podwładnym, którzy zarabiają minimalne pobory i którym często wyznaczamy godziny nadliczbowe.

Więcej w Rzeczpospolitej z 22 października 2009 r.


http://www.baza-wiedzy.pl/public/index. ... ss_id=7767
Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=4471


Temat: Rząd Tuska
Będą większe kary dla nieuczciwych producentów żywności, czyli aby masło było masłem

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 9 października br. pracowała nad ustawą o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw. Senator Piotr Głowski współpracując z legislatorami rządu i Senatu zgłosił do niej kilka poprawek.
Podczas 19. posiedzenia Senatu RP ustawa ta przekazana została wraz z tymi poprawkami przegłosowana.
Głównym celem proponowanych zmian ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw jest polepszenie systemu kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, zwiększenie poziomu ochrony konsumentów, zapewnienie spójności przepisów krajowych oraz wdrożenie do polskiego prawa przepisów unijnych.
„Jest to bardzo ważna dla nas ustawa, regulująca po raz pierwszy wiele niedomagań związanych z przemysłem rolno-spożywczym, ustawa, która precyzyjnie będzie mówiła o tym, jaką żywność się spożywa, jakie produkty kupujemy, ustawa, która po raz pierwszy skutecznie będzie zwalczała nieuczciwą konkurencję. Po raz pierwszy będą odpowiednie mechanizmy karania wszystkich tych, którzy fałszują produkty, wszystkich tych, którzy wprowadzają w błąd nas, konsumentów, nazywając produkty w taki sposób, w jaki nie powinny być nazywane. Po raz pierwszy wprowadzamy skuteczny mechanizm karania: jeśli ktoś wprowadzi w błąd naszych konsumentów, to zostanie ukarany karą do wysokości 10% wartości obrotu firmy. Po raz pierwszy będzie możliwe skuteczne wycofanie całej partii towaru, przeklasyfikowanie jej.”- poinformował Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak.
Na szczególną uwagę zasługuje wprowadzenie pojęcia artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego. Zapis ten ułatwia walkę z nieuczciwymi producentami, handlowcami, którzy wprowadzają konsumentów w błąd, oferując produkty inne niż sugeruje to nazwa, wygląd, oznakowanie, czy pochodzenie. W wielu produktach nie są przestrzegane normy jakościowe. Zdecydowana większość wykrytych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych przypadków wskazuje na to, iż nie są to działania przypadkowe, lecz zamierzone, które celowo chcą wprowadzić konsumenta w błąd. Przygotowywana jest lista artykułów, dla których zostały określone normy dotyczące zawartości poszczególnych składników. W myśl nowych przepisów zabronione będzie operowanie zbliżoną nazwą produktu, do artykułu zawartej na liście, które nie spełniają wymogów.
Artykuły rolno-spożywcze przywożone z krajów członkowskich Unii Europejskiej i krajów należących do Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu mają być wyłączone z obowiązku poddawania kontroli jakości handlowej, co jest wynikiem dostosowania do regulacji wspólnotowych. Jednocześnie jasno wskazuje konieczność przeprowadzania przez inspekcję jakości handlowej kontroli produktów przywożonych z krajów trzecich. Głosowana ustawa rozszerza zakres nadzoru Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych o kontrolę mięsa pochodzącego z bydła w wieku do dwunastu miesięcy oraz umożliwia wydawanie decyzji dotyczących dalszego postępowania z artykułami, co do których stwierdzono nieprawidłowości przed zakończeniem kontroli.
W projekcie przewidziano także wiele zmian w przepisach karnych. Mają one na celu uporządkowanie i uaktualnienie przepisów dotyczących sankcji za nieprawidłowy obrót artykułami rolno-spożywczymi. Ustawa wprowadza kary pieniężne w przypadku uniemożliwiania lub utrudniania organom kontrolnym przeprowadzenia kontroli, wprowadzania do obrotu artykułów zafałszowanych pod względem jakościowym oraz w przypadku niepodporządkowania się zaleceniom kontroli. „Obecnie maksymalna wartość wymierzonej kary przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych wynosiła 500 zł, nic więc dziwnego, że część przedsiębiorców lekceważyła zalecenia inspekcji. Praktyka pokazuje, że kary muszą być dotkliwe, aby nie było pokusy fałszowania i wprowadzania w błąd konsumentów. We Włoszech, Hiszpanii i Francji te kary są bardzo dotkliwe, sięgają nawet 60 tysięcy euro, a w przypadku stwierdzenia zafałszowania zakład może nawet zostać zamknięty” – poinformował senator Głowski. Głosowana ustawa wprowadza 10% przychodu osiąganego za rok poprzedni jako maksymalną karę dla nieuczciwych producentów. Kary odnoszą się również do wielokrotności średniego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa GUS w roku poprzednim.
Bardzo ważnym elementem nowelizacji ustawy jest również podawanie do publicznej wiadomości informacji o konkretnym fałszerzu, czyli takim przedsiębiorcy, który w sposób zamierzony dopuszcza się fałszowania. Nie chodzi tylko o potwierdzenie tego fałszowania na podstawie wyników analiz laboratoryjnych, ale również zmiana etykiety, na przykład w sposób graficzny, bądź też obrazkowy sugerującej, że coś innego możemy znaleźć w opakowaniu. „Wydaje się, że oprócz kar pieniężnych, które zostały zaproponowane, bardzo dotkliwą karą jest upublicznienie informacji o sytuacji, która zaistniała. Przepisy zaproponowane w projekcie rządowym ustawy opierały się na zasadzie informowania opinii publicznej o istotnych uchybieniach przedsiębiorców. Proponuję wprowadzenie obowiązku przedstawienia wszystkich uchybień odnoszących się do pozostających w obrocie produktów spożywczych, które kwalifikowane będą jako zafałszowane.”- powiedział w czasie posiedzenia Senatu Piotr Głowski. Zaproponowane zmiany Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska poparł Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Ławniczak.
Źródło: platforma-jastrowie.pl/forum/viewtopic.php?t=160