generau i jego historie

photo

Temat: Normy budowlane
Witam!
Nie wiem czy to właściwa grupa, ale mam pytanie.
Dostałem odpowiedź od gościa, który podaje numery norm:
PN-82/B-02402
PN-82/B-02403
PN-B-03406:1994
Nestety nie jestem budowlańcemi nie wiem co w nich jest?
Czy moge prosić o skan lub w innej formie elektronicznej ww normy
Z góry dzięki za info
greg

Źródło: topranking.pl/1258/normy,budowlane.phpTemat: Normy budowlane
Witam!
Dzieki, ale adres PKN-u znam.
Sprawdzałem tam czy takie normy w ogóle istnieją, gdyż w numerze jednej z
nich był błąd.
Interesuje mnie zawartość wymienionych norm
Z góry dzięki
greg


| PN-82/B-02402

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania

| PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.

| PN-B-03406:1994

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze
do 600 m3.

http://www.pkn.pl/PNAdm1/indexPL.htm

AdamŹródło: topranking.pl/1258/normy,budowlane.php


Temat: Grzejniki - jaka moc?

Fachowiec powiedział mi, że wyliczając moc grzejników należy pomnożyć
metraż
przez 90W i wyjdzie moc grzejnika dla danego pomieszczenia. Czy to prawda?
A
może są jakieś inne dokładniejsze wzory na wyliczenie mocy grzejnika, może
ktoś takowy zna?


Wszystko określają Polskie Normy:
PN-83/B-03406  Obliczanie zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o kubaturze do
600 m3.
PN-82/B-02403  Temperatury obliczeniowe zewnętrzne + załącznik Podział
Polski na strefy klimatyczne.
PN-82/B-02402  Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.

| Medycyna zrobiła taki postęp, że nie ma już zdrowych ludzi<<Źródło: topranking.pl/1558/grzejniki,jaka,moc.php


Temat: Temperatury pomieszczeń wg Polskiej Normy
Witam!

Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc w następującej kwestii:

1.
O której normie jest mowa w paragrafie 39 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U.
1999 Nr 74 poz. 836), który brzmi:
"Instalacja i urządzenia centralnego ogrzewania w okresie ich
użytkowania powinny być utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym
we wszystkich ogrzewanych pomieszczeniach właściwe temperatury
określone Polską Normą."
Czy chodzi tu o normę PN-82/B-02402 "Temperatury ogrzewanych
pomieszczeń w budynkach" czy o jakąś inna? Jaką?
2.
Skąd można wziąć tekst konkretnej Polskiej Normy?
3.
Czy cytowany powyżej przepis oznacza obowiązek utrzymywania
odpowiednich temperatur czy tylko utrzymywania instalacji w
technicznej gotowości do ewentualnego uzyskania takich temperatur?
Gdyby to był obowiązek utrzymywania temperatur, przepis brzmiałby
chyba prościej ("urządzenia powinny utrzymywać w pomieszczeniach
temperaturę"). Gdyby natomiast chodziło wyłącznie o utrzymywanie
urządzeń w sprawności, powinno być to napisane jasniej (np. "w stanie
zapewniającym MOŻLIWOŚĆ utrzymania temperatury"). Sam już nie wiem.

Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.

Janek.


Źródło: topranking.pl/1559/temperatury,pomieszczen,wg,polskiej,normy.php


Temat: gdzie znajdę treść polskich norm?

Czy gdzieś w sieci znajdę pełną treść polskich norm w budownictwie?
Dokładnie chodzi mi o następującą.
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w
budynkach.

Pozdrawiam
Aśka


Obawiam się że nie znajdziesz - norm nie wolno nawet kopiować (chyba że się
coś zmieniło)

pozdr.

GS


Źródło: topranking.pl/1559/gdzie,znajde,tresc,polskich,norm.php


Temat: gdzie znajdę treść polskich norm?
On 2/17/2004 10:12 AM, ggs wrote:


| Czy gdzieś w sieci znajdę pełną treść polskich norm w budownictwie?
| Dokładnie chodzi mi o następującą.
| PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w

budynkach.

| Pozdrawiam
| Aśka

Obawiam się że nie znajdziesz - norm nie wolno nawet kopiować (chyba że się
coś zmieniło)


Zgodnie z wyrokiem NSA sprzed dwóch lat Polskie Normy wolno kopiowac.
Było o tym na grupie już wielokrotnie mówione.


Źródło: topranking.pl/1559/gdzie,znajde,tresc,polskich,norm.php


Temat: gdzie znajdę treśc polskich norm?

Użytkownik "Asia Kopiczyńska" <asia.kopiczyn@interia.plnapisał w
wiadomości


Witam,
Czy gdzieś w sieci znajdę pełną treść polskich norm w budownictwie?
Dokładnie chodzi mi o następującą.
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w
budynkach.

Pozdrawiam
Aśka


http://www.pkn.pl/produkty1.htm

Poza tym spróbuj w spółdzielni, może udostępnią do wglądu.
Powinni mieć egzemplarz tej normy.

Marek


Źródło: topranking.pl/1856/gdzie,znajde,tresc,polskich,norm.php


Temat: Temperatura w pomieszczeniu gospodarczym
Rozporządzenie już wyszukałem, problem w tym, że jest mało konkretne:

§ 134. 1. Instalacje i urządzenia do ogrzewania budynku powinny umożliwiać
dotrzymywanie w poszczególnych pomieszczeniach temperatury obliczeniowej, przy
obliczeniowych warunkach zapotrzebowania ciepła. Temperatury i warunki
obliczeniowe określają przepisy szczególne i Polskie Normy.

Znalazłem też dwie normy, które, po tytułach sądząc, mogą zawierać interesujące
informacje:
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

Teskty tych norm są jednakże niedostępne w internecie (a przynajmniej mnie nie
udało się ich znaleźć).
I problem pozostaje - nie znam tekstów Norm i nie wiem, czy to wszystkie, o
których powinienem wiedzieć.

Jakieś dalsze pomysły?

Będę wdzięczny....

Pozdrawiam

Tomek
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,217,31663047,31663047,Temperatura_w_pomieszczeniu_gospodarczym.html


Temat: Temperatura w pomieszczeniu gospodarczym
Rzeczywiście normy nie są dostępne w internecie, chyba że za opłatą. Tak się
składa, że posiadam normę PN-82/B-02402 , Ogrzewnictwo- temperatury ogrzewanych
pomieszczeń w budynkach.
Zgodnie z pkt. 2 tej normy , temperatury obliczeniowe dla pomieszczeń należy
przyjmować wg. podanej tabeli. Zgodnie z tą tabelą , magazyny, garaże
indywidualne, hale postojowe, akumulatornie itp. czyli pomieszczenia nie
przeznaczone do stałego przebywania ludzi oraz pomieszczenia ogrzewane dyżurnie
powinny mieć +5 stopni. Moim zdaniem masz prawo dochodzić albo innego
pomieszczenia albo doprowadzenia przyznanego Ci pomieszczenia gospodarczego do
takiego stanu aby temperatura była zgodna z temperaturą jaką podaje norma.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,217,31663047,31663047,Temperatura_w_pomieszczeniu_gospodarczym.html


Temat: temperatura w mieszkaniu - walka ze spółdzielnią
Konkretny przepis to Polska Norma - PN-82/B-02402, Ogrzewnictwo, Temperatury
ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. W interesującym cię przypadku:
+20°C w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi bez okryć
zewnętrznych nie wykonujących w sposób ciągły pracy fizycznej: pokoje
mieszkalne, przedpokoje, kuchnie indywidualne wyposażone tylko w paleniska
gazowe lub elektryczne.
+25°C w pomieszczeniach przeznaczonych do rozbierania lub przebywania ludzi bez
odzieży, np. łazienki.
+8°C - temp. na klatce schodowej
Te normy obowiązują od 01,01,1982. O ile pamiętam 18°C obowiązywało dawniej.
pozdrowienia
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,25,8992310,8992310,temperatura_w_mieszkaniu_walka_ze_spoldzielnia.html


Temat: ogrzewanie i inne problemy-pomóżcie
Autopoprawka :

A oto według PN-82/B-02402, temperatury obliczeniowe w kilku typach pomieszczeń
bez wzgledu na temperaturę zewnętrzną:

+ 8°C - klatki schodowe w budynkach mieszkalnych
+ 16°C - korytarze
+ 20°C - pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie indywidualne
+ 25°C - łazienki

Z poważaniemŹródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,31451459,31451459,ogrzewanie_i_inne_problemy_pomozcie.html


Temat: ogrzewanie i inne problemy-pomóżcie
xxxll napisał:

> Autopoprawka :
>
> A oto według PN-82/B-02402, temperatury obliczeniowe w kilku typach
pomieszczeń
>
> bez wzgledu na temperaturę zewnętrzną:
>
> + 8°C - klatki schodowe w budynkach mieszkalnych
> + 16°C - korytarze
> + 20°C - pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie indywidualne
> + 25°C - łazienki
>

Tę normę można sobie włożyć w buty. Temperatury w pomieszczeniach określa
rozporządzenie o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.
I kto tu sieje zamęt???
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,31451459,31451459,ogrzewanie_i_inne_problemy_pomozcie.html


Temat: zamówiona moc dla CO
jesteś niemądry : wyobraź sobie, że jestes właścicielem wielkiej ciepłowni
obsługujacej tysiace domów - i musisz bez przerwy dostosowywać swoje moce
produkcyjne do często zmienianych zamówień ;

2001.04.23 wyrok s.antym XVII Ama 22/01
Skoro w świetle przepisów wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne zmiana mocy
zamówionej możliwa jest tylko raz w roku brak jest tym samym uzasadnienia dla
postawienia przedsiębiorstwu energetycznemu zarzutu nadużycia pozycji
dominującej na rynku w następstwie odmowy ponownego obniżenia w danym roku
zamówionej mocy cieplnej na żądanie odbiorcy.

2000.02.09 wyrok s.antym XVII Ama 82/99 Wokanda 2002/3/51
Sprzedawca (przedsiębiorstwo energetyczne) związany jest wskazaniem przez
odbiorcę mocy cieplnej (mocy zamówionej) w umowie sprzedaży energii cieplnej.
Tego uprawnienia odbiorcy nie zmienia okoliczność, iż zamówiona moc nie może
być przez niego określona w sposób zupełnie dowolny. Moc cieplna powinna bowiem
uwzględniać przepisy Prawa budowlanego, a także zapewnić utrzymanie w
pomieszczeniach wymaganej temperatury wewnętrznej, stosownie do wymogów PN-82/B-
02402 "Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach". Niemniej to nie
sprzedawca ciepła (przedsiębiorstwo energetyczne) jest tutaj podmiotem
uprawnionym do egzekwowania wobec odbiorcy dochowania wspomnianych wyżej
regulacji prawnych.

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,33216915,33216915,zamowiona_moc_dla_CO.html