generau i jego historie

photo

Temat: Normy na tynki

"Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi tynków gipsowych
wykonywanych maszynowo nie powinny być większe od wartości podanych w
tablicy nr 3 normy PN-B-10110:2005 jak niżej:

1.. Odchylenie powierzeniu tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii
prostej nie większe niż 5 mm w liczbie nie większej niż 3 na całej długości
łaty kontrolnej o długości 2 m.
2.. Podstawowe odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego
nie większe niż 3 mm na długości l m i ogółem nie więcej niż 6 mm w
pomieszczeniach o wysokości do 3,5 m oraz nie więcej niż 8 mm w
pomieszczeniach o wysokości powyżej 3,5 m3.
3.. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe
niż 4 mm na długości l m i ogółem nie więcej niż 8 mm na całej powierzchni
ograniczonej przegrodami pionowymi.
4.. Odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w
dokumentacji dopuszcza się nie większe niż 4 mm na długości l m.
5.. Prawidłowo wykonany tynk gipsowy powinien mieć powierzchnię płaską, a
krawędzie proste lub o innym kształcie i przebiegu, zgodnie z kształtem
podłoża i uzgodnieni ami.
6.. Powierzchnia tynku powinna być gładka, o naturalnym stopniu
szorstkości. Barwa tynku powinna być jednolita na całej tynkowanej
powierzchni (w pomieszczeniu). Dopuszcza się nieznaczne różnice odcieni
barwy.
7.. Wygląd powierzchni tynku należy sprawdzić oglądając ją z odległości 2
m, w świetle naturalnym rozproszonym. Uwaga: przed przystąpieniem do
wykonywania tynków gipsowych zalecamy zapoznanie się z wymaganiami nowej
normy PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady
wykonywania i wymagania techniczne."
8.. dla cementówek kat IV jest chyba tak samo,dla wyższych klas zmienia
się o 1 mm.
9.. pzdr


Źródło: forum.domki.net/viewtopic.php?t=3224Temat: Normy na tynki
On 10 Kwi, 23:12, "ArturZ" wrote:
> "Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi tynków gipsowych
> wykonywanych maszynowo nie powinny być większe od wartości podanych w
> tablicy nr 3 normy PN-B-10110:2005 jak niżej:
>
>   1.. Odchylenie powierzeniu tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii
> prostej nie większe niż 5 mm w liczbie nie większej niż 3 na całej długości
> łaty kontrolnej o długości 2 m.
>   2..  Podstawowe odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego
> nie większe niż 3 mm na długości l m i ogółem nie więcej niż 6 mm w
> pomieszczeniach o wysokości do 3,5 m oraz nie więcej niż 8 mm w
> pomieszczeniach o wysokości powyżej 3,5 m3.
>   3..  Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe
> niż 4 mm na długości l m i ogółem nie więcej niż 8 mm na całej powierzchni
> ograniczonej przegrodami pionowymi.
>   4.. Odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w
> dokumentacji dopuszcza się nie większe niż 4 mm na długości l m.
>   5.. Prawidłowo wykonany tynk gipsowy powinien mieć powierzchnię płaską, a
> krawędzie proste lub o innym kształcie i przebiegu, zgodnie z kształtem
> podłoża i uzgodnieni ami.
>   6.. Powierzchnia tynku powinna być gładka, o naturalnym stopniu
> szorstkości. Barwa tynku powinna być jednolita na całej tynkowanej
> powierzchni (w pomieszczeniu). Dopuszcza się nieznaczne różnice odcieni
> barwy.
>   7.. Wygląd powierzchni tynku należy sprawdzić oglądając ją z odległości 2
> m, w świetle naturalnym rozproszonym. Uwaga: przed przystąpieniem do
> wykonywania tynków gipsowych zalecamy zapoznanie się z wymaganiami nowej
> normy PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady
> wykonywania i wymagania techniczne."
>   8.. dla cementówek kat IV jest chyba tak samo,dla wyższych klas zmienia
> się o 1 mm.
>   9.. pzdr

Wielkie dzięki ! Zawrę to w umowie...
;-)
Jeżeli wykonawca nie będzie "kamikadze" to po pierwsze: wejdzie na drabinę
Źródło: forum.domki.net/viewtopic.php?t=3224