generau i jego historie

photo

Temat: Łączenie grafitowej kostki z płytami z piaskowoca
Na spód podsypka z kamienia o granulacji 2-5 cm, potem Grysy porfirowe 2-6,3mm
(Są stosowane do budowy dróg (betony asfaltowe) są warstwy wiążące i
wyrównawcze. Wyniki badań pozwalają zaliczyć grysy porfirowe do I kl. 1 gat.
Zgodnie z PN-B-11112:1996. Grysy, można stosować także w budownictwie (produkcja
betonów do B50), ładny kształt ziaren i dekoracyjność grysów (są kolorowe)
pozwala urządzać piękne nawierzchnie alejek, dojazdów itp.) lub piasek, albo
ułożone na prawie suchym betonie.
Kamień ma zadanie, odprowadzić wodę, żeby nie zamarzała zimą i przytrzymuje
górną warstwę Grysu lub piasku przed mieszaniem się z ziemią.
Grys, piasek, beton ma zadanie wyrównujące, dopasowuje podłoże do nierówności
wierzchniego kamienia.
Zobacz na granit strzegomski (jasny popiel), bazalt (ciemny z odcieniem
fioletowo-oliwkwym lub czarnym). Wprawdzie droższe od piaskowca, ale mają swoje
zalety. Nie nasiąkają wodą i nie pękają po zimie. Łatwo się myją i zachowują
swój rysunek. Granit palony ma płaską powierzchnię, ale szorstką
(anty-poślizgowy). Piaskowiec po latach da powierzchnię popielatą, bardziej
zbliżoną do normalnej kostki brukowej, a nie grafitowej.
Opisane gatunki skał:

www.studioatrium.pl/%C5%BBywica-i-kamie%C5%84,342.html
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,309,25809831,25809831,Laczenie_grafitowej_kostki_z_plytami_z_piaskowoca.htmlTemat: Z czego będzie nawierzchnia na ul. Żeromskiego?
Dogrzebałem się do dokumentów dotyczących odtworzenia ulicy
Żeromskiego od Placu Kazimierza do Traugutta oraz od Traugutta do
Witolda. Trudno mi o tym mówić, ale niestety to chyba prawda. Brak
mi słów. Postaram się jak najszybciej zeskanować te dokumenty i
dodać na fotoforum

2.MATERIAŁY
...
2.3. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ, KRAWĘŻNIKI
2.3.1. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
Nawierzchnię należy wykonać z kostki brukowej o gr. 8 cm i podsypce
cementowo-piaskowej o gr.3cm. Stosowana kostka winna spełniać
wymagania normy BN-80/6775-03/01.
Do układania kostki Wykonawca może przystąpić po zatwierdzeniu przez
Zamawiającego stosowanych wyrobów.
2.3.2. KRAWĘŻNIKI
Stosowane krawężniki wibroprasowane winny spełniać wymagania normy
BN-80/6775-04.
Krawężniki należy ustawić na ławie betonowej z betonu B-15 i
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm. Do ustawienia krawężników
Wykonawca może przystąpić po zatwierdzeniu przez Zamawiającego
stosowanych wyrobów.
2.4. NAWIERZCHNIE BITUMICZNE
2.4.1. WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z BETONU ASFALTOWEGO
Warstwę podbudowy zasadniczej należy wykonać z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/20mm dla nawierzchni zaprojektowanej na obciążenia
ruchem KR2 zgodnie z normą PN-S-96025.
Rodzaje materiałów w warstwie podbudowy z asfaltobetonu:
-Kruszywa zgodnie z normą PN-S-96025.
-Wypełniacz mineralny podstawowy wg normy PN-61/S-96504.
-Asfalt drogowy D70 wg normy PN-S-96025:2000.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz orientacyjna zawartość asfaltu
winna być zgodna z normą PN-S-96025.
Właściwości mieszanki mineralno asfaltowej powinny być zgodne z
normą PN-S-96025.
Przed przystąpieniem do robót receptura mieszanki mineralna-
asfaltowej na warstwę podbudowy podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiającego.
2.4.2. WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO
Warstwę wyrównawczą należy wykonać z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/12,8mm dla nawierzchni zaprojektowanej na obciążenia
ruchem KR2 zgodnie z normą PN-S-96025.
Rodzaje materiałów w warstwie podbudowy z asfaltobetonu:
-Kruszywo łamane granulowane klasy II gat. 1 i 2 wg Normy PN-
B-11112:1996, PN-B-11115:1998
-Piasek łamany i kruszywo drobne – wymagania wg. normy PN-B-
11112
-Piasek naturalny wg normy PN – B-11113
-Wypełniacz mineralny – wymagania jak dla wypełniacza
podstawowego wg. normy PN-S-96504:1961
-Asfalt drogowy D70 wg normy PN-C-96170:1965
Uziarnienie mieszanki mineralnej 0-8 mm, orientacyjna zawartość
asfaltu winna wynosić 4,3-5,8% zgodnie z normą PN-S-96025.
Właściwości mieszanki mineralno asfaltowej powinny być zgodne z
normą PN-S-96025 dla ruchu KR2.
Przed przystąpieniem do robót receptura mieszanki mineralna-
asfaltowej na warstwę wyrównawczą podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiającego.
2.4.3. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO
Warstwę ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego o uziarnieniu
0/8mm dla nawierzchni zaprojektowanej na obciążenia ruchem KR2
zgodnie z normą PN-S-96025.
Rodzaje materiałów w warstwie podbudowy z asfaltobetonu
-Kruszywo łamane granulowane klasy II gat. 1 i 2 wg Normy PN-
B-11112:1996, PN-B-11115:1998
-Piasek łamany i kruszywo drobne – wymagania wg normy PN-B-
11112
-Piasek naturalny wg normy PN – B-11113
-Wypełniacz mineralny – wymagania jak dla wypełniacza
podstawowego wg normy PN-S-96504:1961
-Asfalt drogowy D70 wg normy PN-C-96170:1965
Uziarnienie mieszanki mineralnej 0-8mm orientacyjna zawartość
asfaltu winna wynosić 5,0-6,5% zgodnie z normą PN-S-96025
Właściwości mieszanki mineralno asfaltowej powinny być zgodne z
normą PN-S-96025 dla ruchu KR2
Przed przystąpieniem do robót receptura mieszanki mineralna-
asfaltowej na warstwę ścieralną podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiającego.


Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,68,79834290,79834290,Z_czego_bedzie_nawierzchnia_na_ul_Zeromskiego_.html