generau i jego historie

photo

Temat: Uziemienie słupów na betonowym placu

Odkładając zagadnienia obwodów elektrycznych do czasu ,gdy kol. WD40 się wypowie - mam pytanie do znawców ekwipotencjalizacji.
Jakie parametry muszą być spełnione w stacjach paliw i miejscach z substancjami wrażliwymi na ładunek elektrostatyczny ?.

PN-E-05204:1994 - Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania.
PN-EN 1127-1:2001 - Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojęcia podstawowe i metodologia.
PN-EN 60079-17:2001 - Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem ...
PN-EN 50014:2002 - Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem ...
Propozycja PN-EN 60079-14 - Urządzenia elektryczne w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem ...
PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne ... Uziemienia i przewody ochronne.
I inne normy z serii 60364, 61024 itp ...
Źródło: elektroda.pl/rtvforum/topic1428474.html