generau i jego historie

photo

Temat: wewnętrzna pojemność cieplna
Witam.
Czy mozna stosować orientacyjny wzror na pojemnosc cieplna wg PN-EN ISO 13790:2008
Gdzie np. dla budynku ciezkiego mamy Cm=370000xAf [J/K].
Do metody szczegółowej bład jest rzędu = 30%, natomiast już we wzorze ostatecznym w bilansie miesiecznym wychodzi po podstawieniu Cm-uproszczonego błąd rzedu = 0,05%.

Pytanie brzmi czy warto tracić godziny na liczenie pojemności i czy rozporządzenie i prawo budowlane dopuszcza liczenie uprozczone?
Pozdrawiam.
Źródło: forum.it-energo.pl/viewtopic.php?t=487Temat: wewnętrzna pojemność cieplna

Witam.
Czy mozna stosować orientacyjny wzror na pojemnosc cieplna wg PN-EN ISO 13790:2008
Gdzie np. dla budynku ciezkiego mamy Cm=370000xAf [J/K].
Do metody szczegółowej bład jest rzędu = 30%, natomiast już we wzorze ostatecznym w bilansie miesiecznym wychodzi po podstawieniu Cm-uproszczonego błąd rzedu = 0,05%.

Pytanie brzmi czy warto tracić godziny na liczenie pojemności i czy rozporządzenie i prawo budowlane dopuszcza liczenie uprozczone?
Pozdrawiam.

Rozporządzenie podaje konkretny wzór na obliczenie Cm.
Jeżeli policzysz to inną metodą to w jaki sposób podpiszesz się pod oświadczeniem na świadectwie ?

Niniejsze świadectwo charakterystyki energetycznej budynku zostało wydane na podstawie dokonanej oceny charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. (Dz. U. Nr 201 poz 1240)
Źródło: forum.it-energo.pl/viewtopic.php?t=487


Temat: Jak liczycie Af na poddaszu użytkowym?


... Af - A - area (powierzchnia) f - floor - (podłoga).
Więcej nie trzeba.


W normie PN-EN ISO 13790 (Kwiecień 2008) można wyczytać nieco więcej jak "area" i "floor" dla Af

6.4 Determination of conditioned floor area, Af
The floor area within the boundary of the building is the conditioned floor area, Af, of the building (see 3.2). The type of dimension system used to calculate Af (internal dimensions, external dimensions or overall internal dimensions) may be determined at national level, but it is necessary that it be specified. The same applies to possible parts of the floor area within the boundary of the building that are or are not part of the conditioned floor area, Af.

NOTE Parts of the floor area within the boundary of the building that, possibly, are not part of the conditioned floor area, Af , are, for example, areas of the floor where the space has a height less than a specified height, and the area of supporting walls. Parts of the floor area within the boundary of the building that, possibly, are part of the conditioned floor area, Af, are, for example, the area of non-supporting walls.
Źródło: forum.it-energo.pl/viewtopic.php?t=304


Temat: ilość ciepła na chłodzenie
Spostrzeżenia po obliczeniu zysków od nasłonecznienia:
1. wg PN EN ISO 13790:2008 wzór na Asol,k (podany w rozporządzeniu) jest jedynie dla powierzchni szklanych, więc może twórcy rozporządzenia na wstępie założyli pominięcie obliczeń dla „pozostałych elementów obudowy budynku”.
można poczynić inne założenie: do obliczenia Qsol przyjmować tylko wartości dodatnie (wg wzorów z rozporządzenia sol,k dla ścian zawsze będzie miało wartość ujemną).
Moim zdaniem mniejszym błędem będzie pomijanie ścian niż sztuczne pomniejszanie zysków przez dodanie wartości ujemnych.
2. emisyjność dla szkła ja znalazłem 0,92
3. moim zdaniem warto rozpatrywać dwa przypadki:
a) Qsol_H – przyjmując w okresie ogrzewania brak elementów zacieniających Fsh,gl,k = 1 (w ten sposób maksymalnie można wykorzystać zyski od słońca)
b) Qsol_C – przyjmując w okresie chłodzenia wykorzystanie elementów zacieniających np.: Fsh,gl,k= 0,45
Przykładowe wyniki:
a) brak żaluzji zimą i latem EP=235kWh/m2rok
b) zasłaniane żaluzje zimą i latem EP=240kWh/m2rok
c) nie zasłaniane żaluzje zimą i zasłaniane żaluzje latem EP=225kWh/m2rok
Źródło: forum.it-energo.pl/viewtopic.php?t=227


Temat: ilość ciepła na chłodzenie

Spostrzeżenia po obliczeniu zysków od nasłonecznienia:
1. wg PN EN ISO 13790:2008 wzór na Asol,k jest jedynie dla powierzchni szklanych,


wg 13790:2008 są dwa wzory na Asol,k: dla oszklonych: w punkcie 11.3.3 i dla nieprzeźroczystych 11.3.4. (jeszcze są szczególnych przypadków jest aneks E) - opisane jest to dokładnie w punkcie 11.3.2 przy opisie wzoru (43). Do wszystkich innych parametrów są również odsyłacze.
Nie znalazłem tylko metody obliczenia temperatury powierzchni przegrody. Spotkałem sie w jakimś przykładzie ze wzorem: theta sur,e = theta e + alfa * Rse*Isol , gdzie alfa - współczynnik absorpcji , ale bez podania źródła
Wzór wygląda dość prawdopodobnie, bo temperatura na powierzchni może zależeć od zewnętrznej + dodatek spowodowany nagrzaniem (zaabsorbowaniem części promieniowania padającego) od slońca. Nie znalazłem nigdzie źródła, ani jak przyjąć alfa...

[ Dodano: 4 Kwiecień 2009, 22:09 ]
Źródło: forum.it-energo.pl/viewtopic.php?t=227


Temat: Podział na strefy
Pytanie dotyczy podziału na strefy. Jak wiadomo w każdym domu są pomieszczenia ogrzewane, w których jest temperatura obliczeniowa wewnętrzna inna niż 20°C, np. łazienka 24°C, albo jakieś przedsionki, garaże i td..
W rozporządzeniu napisali: "Jeżeli występuje kilka nośników energii lub kilka wydzielonych stref i instalacji, obliczenia przeprowadza się oddzielnie dla każdego przypadku."
Ale np w normie PN-EN ISO 13790:2006 jest napisane:
"Podział na strefy nie jest wymagany w następujących przypadkach:
a) gdy wartości wymaganej temperatury wewnętrznych stref nie różnią się więcej niż o 4K oraz spodziewane stosunki zysków/strat ciepła różnią się o mniej 0,4 lub
b) gdy drzwi pomiędzy strefami mogą być często otwarte."
Więc co należy zrobić jeśli mam np łazienkę? Mam liczyć osobno straty ciepła dla łazienki i osobno dla pomieszczeń o temperaturze 20°C.
I jeszcze jedno. Jeśli mam Δt>4K to w którym miejscu mam dokonać podziału na strefy: jedynie we wzorach 1.12, 1.13, czy w ogóle cała procedura z rozdziału 3.2 dla każdej strefy?

[ Dodano: 7 Grudzień 2008, 15:17 ]
Źródło: forum.it-energo.pl/viewtopic.php?t=150


Temat: Podział na strefy

Norma 12831 dotyczy obliczania zapotrzebowania na ciepło na potrzeby ogrzewania. Świadectwo powinno być liczone na podstawie normy PN-EN ISO 13790
Masz rację, tylko w normie 12831 jest więcej napisane o liczeniu współczynników strat ciepła i w ogóle jest szerzej wszystko opisane, a w 13790 masz jedynie same wzory i niewielki komentarz. Ja tu nikomu nie narzucam liczenia świadectwa wg tej czy tamtej normy. Stosowanie norm jest dobrowolne. I tak na marginesie, zrobili już tłumaczenie normy PN-EN ISO 13790:2008?
Źródło: forum.it-energo.pl/viewtopic.php?t=150


Temat: Czy rząd zdąży z metodologią do końca roku ?
Szanowni Państwo
Norma PN-EN 12831:2006 służy wyłącznie do projektowania instalacji. W żadnym wypadku nie może być podstawą do sporządzania świadectw.
Norm potrzebnych do sporządzenia świadectwa jest kilkanaście. Podstawowymi są wspomniana wyżej PN-EN ISO 13790:2008 oraz PN-EN 832:2001 (w języku murzyńskim jest wersja 2008).
Czy Wam tego na kursach nie mówiono?
Źródło: forum.it-energo.pl/viewtopic.php?t=37


Temat: Czy rząd zdąży z metodologią do końca roku ?

Szanowni Państwo
Norma PN-EN 12831:2006 służy wyłącznie do projektowania instalacji. W żadnym wypadku nie może być podstawą do sporządzania świadectw.
Norm potrzebnych do sporządzenia świadectwa jest kilkanaście. Podstawowymi są wspomniana wyżej PN-EN ISO 13790:2008 oraz PN-EN 832:2001 (w języku murzyńskim jest wersja 2008).
Czy Wam tego na kursach nie mówiono?


Myślę że jest w tym dużo racji. Podstawą do sporządzania świadectw jest norma EN 832 i EN 15217 - tak mnie uczono na kursie. Uzupełnieniem są normy PN-EN ISO 13876; 13789 i 13370.
Źródło: forum.it-energo.pl/viewtopic.php?t=37


Temat: Wentylacja w kotlowni i innych pomieszczeniach pomocniczych
Kotłownia bez grzejnika raczej nie jest pomieszczeniem o regulowanej temperaturze, a taka powinna być wliczana do Af. Dokładnej definicji niestety nasze rozporządzenie nie podaje. Bo określenie, że pomieszczenie powinno być ogrzewane ze względu na swoje funkcje, stwarza problem w budynkach istniejących: co zrobić, jeśli powinno być, a nie jest.
Z drugiej strony norma PN-EN ISO 13790:2008, na podstawie chyba której stworzono metodologię, mówi w punkcie 6.2., że przestrzenie nieogrzewane mogą być zaliczone do przestrzeni budynku, lecz wówczas muszą być traktowane jako ogrzewane (w wolnym tłumaczeniu). Zatem pomieszczenie kotłowni ogrzewane przez system grzewczy budynku (w końcu to straty z kotła je ogrzewają) można zaliczyć do pomieszczeń objętych charakterystyką budynku. Można to też wytłumaczyć faktem, że powinno być ogrzewane np. ze względu na to, że jest użytkowane jako pralnia.
Ogólnie rozporządzenie daje bardzo duże pole do dowolnej interpretacji - nie tylko w tym miejscu.
Stąd wniosek: porównywalność budynków na podstawie świadectw będzie żadna. Niemniej nie zwalnia nas to z obowiązku dokładania wszelkich starań, by robić świadectwa jak najrzetelniej.
Źródło: forum.it-energo.pl/viewtopic.php?t=299


Temat: wyniki obliczeń
Witam!
W związku z moim dotychczasowo0 kontaktem z audytami mam pare pytań odnośnie wyników jakie uzyskałem:
Budynek dydaktyczny wzniesiony w 2005 roku. kubatura 7550 m3 zasilany własnym źródłem ciepła, wiem, że jest to sprawa indywidualna ale ciężko mi stwierdzić, czy uzyskane liczby mają jakikolwiek sens, brak odniesienia.

Obliczeniowa moc systemu grzewczego 250kW

Obliczeniowa moc na zaopatrzenie w c.w.u 10 kW

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania (bez uwzględnienia sprawności) 2000GJ/rok

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania ( uwzględnienie sprawności) 2700GJ/rok

Zużycie energii do przygotowania c.w.u. 80 GJ/rok

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku 300KWh/(m2*rok)

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku z uwzględnieniem strat 400KWh/(m2*rok)

Rozkład strat energii:
wentylacja 85% (!!!!!!)
ściany 4% okna 5% dach 2% cwu niecały 1%

Dlaczego obliczenia wykonywane zgodnie z PN-EN-ISO 13790:2008, czy też
zgodnie z Rozporządzeniem MI dają zupełnie inne wyniki, czy wyniki te nie są całkowicie pozbawione sensu
wg. rozporządzenia strata przez wentylację ok. 85%
wg PN strata przez wentylację - 0,85%
nie rozumiem co się dzieje
Źródło: forum.it-energo.pl/viewtopic.php?t=1554