generau i jego historie

photo

Temat: Przewodniczący Rady Korga nie zna płockich ulic
Przewodniczący Rady Korga nie zna płockich ulic
Zgłasza interpelację odnośnie ulicy "Traktorowej", zamiast "Traktowej".
Ciekawe czy był na tej ulicy chociaż raz?
Płock w liczbach
Statut Miasta Płocka
Rada Miasta
Prezydent Miasta
Urząd Miasta
Zintegrowany System Zarządzania
Majątek i finanse
Zamówienia Publiczne
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Zamierzenia i programy
Komunikaty i ogłoszenia
Dostęp do informacji
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Kliknij aby zobaczyć certyfikat w nowym oknie Kliknij aby zobaczyć certyfikat
w nowym oknie Kliknij aby zobaczyć certyfikat w nowym oknie Kliknij aby
zobaczyć certyfikat w nowym oknie
Urząd Miasta Płocka posiada certyfikat
ISO 9001:2000
ISO 14001:2005
ISO 27001:2005
OHSAS 18001
PN-N-18001


Urząd Miasta Płocka jest finalistą VIII edycji konkursu Polskiej Nagrody
Jakości w kategorii organizacji publicznych - 2002 r.


strona główna

Rada Miasta

Interpelacje

Kadencja 2006 - 2010

Interpelacje z 2008 roku

listopad 2008

Tomasz Korga / 2008-11-07 / 953953

Tomasz Korga
Imię i nazwisko

7.11.2008 r.
data złożenia interpelacji

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o zainstalowanie sygnalizacji świetlnej
na skrzyżowaniu ulic: Dobrzyńska, Maszewska, Traktorowa.

Uzasadnienie interpelacji: Prośba mieszkańców.

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -

Załączniki: -

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

/-/ Tomasz Korga
podpisPobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF


tytuł: Tomasz Korga / 2008-11-07 / 953
data publikacji: wtorek, 02 grudnia 2008, godz. 08:41
ostatnia zmiana: wtorek, 02 grudnia 2008, godz. 08:41 -> historia zmian (1)
nadzór nad treścią: kierownik Oddziału Organizacyjnego
osoba publikująca: Bartłomiej Szatkowski
ilość wyświetleń: 1


Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,536,87980456,87980456,Przewodniczacy_Rady_Korga_nie_zna_plockich_ulic.htmlTemat: BYDGOSZCZ w rankingach medycznych
Poniższy tekst został zamieszczony na forum prywatnym ediego „Oceny i rankingi
miast regionu”. Po kilku dniach z kilkunastoma innymi został po cichu z forum
usunięty przez „ekspertów z Torunia”.
Proszę zapoznać się i samemu ocenić, dlaczego.

OSIĄGNIĘCIA MEDYCZNE 1995-2005

W Bydgoszczy znajduje się jedyna w regionie wyższa uczelnia medyczna i
specjalistyczne szpitale. Sprzyja to uzyskiwaniu wysokiego poziomu wśród kadry
medycznej. Bydgoszcz jest ośrodkiem, gdzie pracują ambitni lekarze i naukowcy.
Niektóre osiągnięcia są nowatorskie w skali kraju.
W prasie często ukazują się notaki o kolejnych osiągnięciach medycznych
uzyskanych w bydgoskich szpitalach.

Poniżej przedstawiono niektóre osiągnięcia z kilku lat wstecz:

*1995 - Oddział Położniczo-Ginekologiczny Szpitala Miejskiego zdobył I nagrodę
w ogólnopolskiej Akcji Gazety Wyborczej "Rodzić po Ludzku"

*1999 - Dom Sue Ryder we współpracy z Bydgoskim Towarzystwem Opieki Paliatywnej
i z Polską Szkołą Medycyny Paliatywnej powołał Centrum Edukacji, w 2000 roku
otrzymał akredytację Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie specjalizacji i kursów
specjalistycznych z medycyny paliatywnej.

*24 IX 1999 - rozpoczęcie działalności Zakładu Medycyny Nuklearnej w Centrum
Onkologii

*2000 – Oddział Położnictwa i Patologii Ciąży oraz Oddział Noworodków Szpitala
Miejskiego zajęły II miejsce w ogólnopolskim rankingu „Rodzić po Ludzku"

*maj 2000 – Regionalne Centrum Onkologii otrzymało jako pierwszy wśród szpitali
onkologicznych w Polsce Certyfikat Akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości
w Ochronie Zdrowia, przyznany przez Radę Akredytacyjną. Ponowna weryfikacja
jakości świadczonych usług, dokonana po trzech latach w maju 2003 roku,
przyniosła jeszcze lepsze wyniki. Centrum osiągnęło 91% spełnienia wymagań
standardów akredytacyjnych

*7 III 2001 - uruchomiono w Regionalnym Centrum Onkologii profesjonalny ośrodek
profilaktyki nowotworów, zwanego Zespołem Promocji Zdrowia

*2002 - Dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy dr n. med. Zbigniew Pawłowicz
uzyskał tytuł "Menedżer Roku 2002 w Ochronie Zdrowia".

*4 I 2002 - otwarto Katedrę i Klinikę Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów
w Centrum Onkologii

*9 IX 2002 - Pionierski zabieg TERMOABLACJI w Klinice Chirurgii Szpitala
Wojskowego (w kraju wykonuje go jedynie kilka ośrodków).

*3 X 2002 - Włosko-Szwedzko-Polska Konferencja Neurootologiczna w Szpitalu
Wojskowym

*9 X 2002 – przeprowadzono w bydgoskim szpitalu wojskowym pierwszy w regionie
zabieg niszczenia tkanki nowotworowej przy pomocy wysokiej temperatury –
termoablacji

*3 XII 2002 - Pierwszy w Polsce zabieg psychochirurgiczny - Klinika
Neurochirurgii Szpitala Wojskowego

*26 II 2003 - Przełom w walce z rakiem. Otwarto pierwszą w kraju Pracownię
Pozytonową Emisyjnej Tomografii (PET-CT) w bydgoskim Centrum Onkologii.
Aparatura pozwala wykrywać raka już wtedy, gdy atakuje on dopiero pojedyncze
komórki

*28 IV 2003 - Multimedialne konsultacje medyczne w Szpitalu Wojskowym

*15 V 2003 - Nowa metoda rekonstrukcji uszkodzonego więzadła krzyżowego
sposobem RIGID-FIX w Szpitalu Wojskowym

*27 VI 2003 Ultranowoczesna placówka medyczna w Bydgoszczy. Powstał
najnowocześniejszy w Polsce dziecięcy Ośrodek Transplantacji Szpiku Kostnego.
Rocznie wraca do zdrowia kilkadziesiąt maluchów chorych na nowotwory

*16 VII 2003 - po raz pierwszy w regionie kujawsko-pomorskim, a po raz drugi w
kraju zespół chirurgów Kliniki Chirurgii Wojskowego Szpitala Klinicznego pod
kierownictwem płk docenta Krzysztofa Leksowskiego wykonał bezkrwawą resekcję
guzów wątroby przy wykorzystaniu aparatu do termoablacji

*29 IX 2003 - Otwarcie jednej z najnowocześniejszych w Polsce Pracowni Biologii
Molekularnej w Szpitalu Wojskowym

*1 X 2003 - Pierwsza w Polsce wielopunktowa wideokonferencja medyczna w
Szpitalu Wojskowym

*3 X 2003 - Pierwsza w regionie operacja wszczepienia pompy baklofenowej w
Szpitalu Wojskowym (transmisja na żywo w internecie)

*2003 - Centrum Onkologii w Bydgoszczy uzyskało godło promocyjne „Teraz Polska”
za usługi w zakresie diagnostyki i skojarzonego leczenia nowotworów

*2003 – pierwszy w regionie zabieg przeszczepu szpiku kostnego u dziecka
wykonany w Szpitalu Uniwersyteckim

*2003 – rewolucja w opiece kardiologicznej. Do użytku zostaje oddana
najnowocześniejsza pracownia Kardiologii Inwazyjnej w Szpitalu Uniwersyteckim
wyposażona w dwa kolejne aparaty kardioangiograficzne. Szpital przejął na
siebie interwencję we wczesnej fazie zawału mięśnia sercowego dla mieszkańców
całego województwa kujawsko-pomorskiego.

*15 III 2004 - Chirurdzy ze Szpitala Wojewódzkiego im. Biziela przeprowadzili
pierwszą w regionie operację wszczepienia protezy wewnątrznaczyniowej choremu z
tętniakiem aorty brzusznej.

*V-VI 2004 - w wyniku auditu przeprowadzonego przez RWTUV Centrum Onkologii
uzyskało Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania, potwierdzający
spełnienie norm PE-EN ISO 9001:2001, 14001:1998, PN-N 18001:2004 oraz
Certyfikat Systemu HACCP

*26 X 2004 - "Rzeczpospolita" ogłosiła wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Szpitali
2004, prowadzonego po raz pierwszy przez Centrum Monitorowania Jakości Ochrony
Zdrowia z Krakowa. Bezapelacyjnym zwycięzcą zostało Centrum Onkologii w
Bydgoszczy, zdobywając tytuł Najlepszego Szpitala Publicznego w woj. kujawsko-
pomorskim oraz Najlepszego Szpitala Publicznego w Polsce.

*16 VI 2005 - w X Klinicznym Szpitalu Wojskowym w Bydgoszczy przeprowadzono
pierwszą w kraju operację wszczepienia endoprotezy metodą z użyciem światłowodu.
Do tej pory wszczepienie endoprotezy stawu biodrowego oznaczało dla pacjenta
długą rehabilitację i szpecącą szramę na nodze i biodrze. Dzięki nowej metodzie
po zabiegu pozostaje krótka, cienka blizna, a chory po kilku tygodniach
rehabilitacji może wrócić do pracy.

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,54,29303825,29303825,BYDGOSZCZ_w_rankingach_medycznych.html


Temat: Urząd Miasta nie zwolnił internetowego trolla
grunt by w papierach wszystko się zgadzało...

>>>STATUT MIASTA POZNANIA
Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE

Art. 1.
Miasto Poznań jest wspólnotą samorządową wszystkich jego
mieszkańców.
/.../

Art. 4.
1. Godło Miasta Poznania przedstawia mur obronny z trzema basztami i
otwartą bramą. Na środkowej, najwyższej baszcie wspiera się tarcza
gotycka z wizerunkiem orła w koronie, na bocznych stoją święci Piotr
i Paweł. Po bokach sześcioramienne gwiazdy, pod nimi półksiężyce. W
bramie ukośnie skrzyżowane klucze i równoramienny krzyż. Całość
zgodna jest z wyobrażeniem na najstarszej znanej pieczęci miejskiej
z 1344 roku. Nad tarczą z wyobrażeniem godła Miasta Poznania
umieszczona jest korona zamknięta.
/.../

Rozdział II
CELE I ZADANIA MIASTA
Art. 7.
Celem działania Miasta jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty oraz umożliwienie pełnego uczestnictwa mieszkańców w jej
życiu. Następuje to poprzez tworzenie i realizację polityki
wszechstronnego rozwoju Miasta oraz dbałość o właściwe
funkcjonowanie organizmu miejskiego.
/.../

Art. 12.
1. Organami Miasta są: Rada Miasta Poznania i Prezydent Miasta
Poznania.

2. Miasto na zewnątrz reprezentuje Prezydent.

....................................

UCHWAŁA NR LXXVI/831/IV/2005
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 30 sierpnia 2005 r.


w sprawie zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych
pracowników mianowanych Urzędu Miasta Poznania

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o
pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1593, z
2002r. Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2005r. 
Dz. U. Nr 10
poz. 71, Nr 23 poz. 192, Nr 122 poz. 1020) i art. 18 ust. 2 pkt. 15
ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203) 
oraz art. 36 ust. 6 załącznika do uchwały nr
X/50/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 
18 lutego 2003r. w sprawie
uchwalenia statutu Miasta Poznania, uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się zasady dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych
pracowników mianowanych, określone w załączniku do uchwały,
stanowiącym integralną jej część.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(-)
Wiceprzewodniczący
RADY MIASTA
POZNANIA
Grzegorz
Ganowicz

.......................................................

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę w UMP

Nabór pracowników na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta
Poznania jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk
pracy ( zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych),
przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dn. 21 listopada 2008r o
pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458).
/.../
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

........................................................

załącznik do zarządzenia Nr 46/2008/K
Prezydenta Miasta Poznania
z dnia 28.11.2008r.


REGULAMIN ORGANIZACYJNY
URZĘDU MIASTA POZNANIA

ROZDZIAŁ II
CELE, ZAKRES I ZASADY DZIAŁANIA URZĘDU

§ 6

W swych działaniach Urząd kieruje się dobrem mieszkańców, dba o jak
najlepszą znajomość ich oczekiwań, ustala i stosuje czytelne,
jednoznaczne procedury, zapewnia terminową i profesjonalną
realizację usług.
Urząd w sposób ciągły doskonali swoją organizację, stwarza warunki
dla podnoszenia kwalifikacji pracowników, zapewnia efektywne
działanie przy wykorzystaniu technik informatycznych, poprawia
komunikację wewnętrzną i zewnętrzną.

§ 7

Urząd wykonuje zadania, stosując system procesowy zgodny z normą PN-
EN ISO 9001:2001 oraz PN-EN ISO 14001:2005. Zakres zastosowania tych
norm ustalany jest odrębnie.
Prawidłowość przebiegu zidentyfikowanych procesów, spójność celów
szczegółowych 
z ustanowioną Polityką Jakości Miasta, stopień
realizacji celów, występujące zagrożenia 
i stosowane środki
zapobiegawcze stanowią przedmiot oceny dokonywanej przez Prezydenta,
zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika w ramach okresowych
przeglądów jakości.

Jakość pracy Urzędu, jej zgodność z wymogami wynikającymi ze
stosowanego systemu zarządzania jakością, skuteczność jego wdrażania
i utrzymywania stanowi przedmiot zewnętrznej oceny poziomu
satysfakcji klienta, a także planowych audytów wewnętrznych.
Dla poprawy jakości wykonywanych zadań publicznych Urząd kieruje się
założeniami standardu „INVESTOR IN PEOPLE” (IIP).
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,67,104679689,104679689,Urzad_Miasta_nie_zwolnil_internetowego_trolla.html