generau i jego historie

photo

Temat: Pomiar powierzchni - czy ktoś ma normę


|     Ale to są stare normy. Nieaktualne. Zamiast nich jest PN-ISO 9836 z
| października 1997. Chcesz pdf'a ? Moge wysłać. 171KB.

To nie sa stare normy, one ciągle obowiązują. Obecnie obydwie normy są
obowiązujące.


    Ja się powołuję na Uchwałę PKN nr 33/97-o z 28 października 1997r.
A Ty na co?


Źródło: topranking.pl/1559/pomiar,powierzchni,czy,ktos,ma,norme.php


Temat: Obmiar powykonawczy lokali
Wed, 14 Apr 2004 21:22:24 +0200, na pl.sci.geodezja, Gutek napisał(a):
Tu jest trochę problemów gdż obowiązują dwie normy: stara która określa
powierzchnię w obrebie ścian niewykończonych i druga PN-ISO-9836 z 1997 r.
(uchwała PKN nr 37/97) która oreśla pole ze ścianami wykończonymi. A
istnieją z czym się spotkałem ostatnio lokalne normy pomiaru powierzchni
lokali pod wynajem w nowoczesych biurowcach. Najpierw bym ustalił wg której
normy mierzyć a potem zrobić pomiar.
Powodzenia.

Witam,
Mam pytanie do Szanownych Kolegow o zalecenia dotyczace obmiarow
powykonawczych lokali. Z tego co mi sie wydaje aktualnie nalezy mierzyc w
swietle tylku, bez dodawania jego grubosci ? Czy dobrze mi sie wydaje?
Probowalem znalezc PN w siecie, ale bez wiekszych rezultatow :-( Stad tez
moje pytanie na grupie ...
Z gory dziekuje za pomoc :-)
GutekŹródło: topranking.pl/1831/67,obmiar,powykonawczy,lokali.php


Temat: Pomiar powierzchni - czy ktoś ma normę


"Boombastic" <boombas@NOSPAMpoczta.onet.plwrote in message|     Ja się powołuję na Uchwałę PKN nr 33/97-o z 28 października 1997r.
| A Ty na co?


Mam tak na szybko opinię prawnika odnośnie stosowania norm w Polsce. Oto
zeskanowany tekst
OPINIA W SPRAWIE OBOWIĄZKU STOSOWANIA NORM

Art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 roku o normalizacji (Dz. U. Kr
55. poz. 251, z 1995 r. Nr 95, poz. 471 i z 1997 r. Nr 121. poz. 770)
wprowadził w życie zasadę stosowania dobrowolnego norm, o ile rozporządzenia
właściwych ministrów lub ustawy nie wprowadzą innych zasad:

"Art. 19. 1. Stosowanie Polskich    Norm    jest    dobrowolne,  z
zastrzeżeniem ust 2 i 3.

2.            Ministrowie w sprawach należących do zakresu ich działania i
po uzyskaniu opinii lub  na  wniosek Komitetu  mogą,   w  drodze
rozporządzenia,   wprowadzić obowiązek stosowania Polskiej Normy, gdy
dotyczy ona w szczególności:

1)           ochrony życia, zdrowia, mienia, bezpieczeństwa pracy i
użytkowania,

2)           ochrony środowiska,

3)           v .' robów zamawianych przez organy państwowe.

3.      Stosowanie Polskich Norm jest również obowiązkowe, jeżeli normy te
zostaną
powoła te w ustawach.

4.      Obowiązek stosowania, o którym mowa w ust. 2 i 3, dotyczyć może
grupy norm.,
jednej normy lub jej części, a także pełnego lub ograniczonego zakresu jej
stosowania.

5.      W planach prac normalizacyjnych, o których mowa w art. 7 ust.  I pkt
2,
wskazy^ im   są  projekty   Polskich   Norm  przewidywanych   do
obowiązkowego
stosowania."

Na pu stawie powyższego przepisu Minister Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w dniu 24 czerwca 1994 roku wydał rozporządzenie w sprawie
wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu
budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i
kartografii (Dz. U. Nr 84, poz. 387 i z 1995 r. Nr 45, poz. 235) na mocy
którego został wprowadzony nakaz stosowania w całości normy PN-70 B-02365 i
normy PN-69 B-02360. Normy te dotyczyły zasad obliczania kubatury budynków
oraz zasad obmiaru, podziału i określania powierzchni budynków.

W dniu 3 kwietnia 1999 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji dotyczące wprowadzenia obowiązku stosowania
niektórych Polskich Norm (Dz. U. z 1999 r. Nr 22, poz. 209). Akt ten uchylił
poprzednie rozporządzenie z 1994 roku i wprowadził nową normę nr PN-ISO
9836, która zastąpiła obydwie normy wyżej wymienione (PN-70 B-02365, PN-69
B-02360). Rozporządzenie zmieniło też dotychczasowe zasady stosowania tychże
norm i obowiązek stosowania ograniczyło do punktu 5.2.2 normy ISO 9836,
który dotyczy jedynie "Kubatury brutto budynków lub części budynków
zamkniętych i przykrytych ze wszystkich stron.":

Reasumując, możemy stwierdzić, że od dnia 3 kwietnia 1999 roku nie ma
obowiązku stosowania jakiejś konkretnej normy do przeprowadzania obliczeń
powierzchni budynków. W związku z tym, stosowanie w chwili obecnej norm
uchylonych (PN-70 B-02365, PN-69 B-02360), w świetle aktualnego stanu
prawnego jest dopuszczalne.


Źródło: topranking.pl/1559/pomiar,powierzchni,czy,ktos,ma,norme.php


Temat: Pomiar powierzchni - czy ktoś ma normę
Stosowanie norm obecnie zależy od sytuacji jeżeli jakiś akt prawny wymusza
zastosowanie konkretnej normy to ona jest wówczas obligaroryjna w przeciwnym
razie można zastosować inną.
inaczej sytuacja może narzucić normę ale nie musi

Dorota


----- Original Message -----
From: "Boombastic" <boombas@nospam.onet.pl
To: <pl-misc-budowa@newsgate.pl
Sent: Friday, March 05, 2004 9:37 PM
Subject: Re: Pomiar powierzchni - czy ktoś ma normę

"Boombastic" <boombas@NOSPAMpoczta.onet.plwrote in message
|     Ja się powołuję na Uchwałę PKN nr 33/97-o z 28 października 1997r.
| A Ty na co?

Mam tak na szybko opinię prawnika odnośnie stosowania norm w Polsce. Oto
zeskanowany tekst
OPINIA W SPRAWIE OBOWIĄZKU STOSOWANIA NORM

Art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 roku o normalizacji (Dz. U.
Kr
55. poz. 251, z 1995 r. Nr 95, poz. 471 i z 1997 r. Nr 121. poz. 770)
wprowadził w życie zasadę stosowania dobrowolnego norm, o ile
rozporządzenia
właściwych ministrów lub ustawy nie wprowadzą innych zasad:

"Art. 19. 1. Stosowanie Polskich    Norm    jest    dobrowolne,  z
zastrzeżeniem ust 2 i 3.

2.            Ministrowie w sprawach należących do zakresu ich działania i
po uzyskaniu opinii lub  na  wniosek Komitetu  mogą,   w  drodze
rozporządzenia,   wprowadzić obowiązek stosowania Polskiej Normy, gdy
dotyczy ona w szczególności:

1)           ochrony życia, zdrowia, mienia, bezpieczeństwa pracy i
użytkowania,

2)           ochrony środowiska,

3)           v .' robów zamawianych przez organy państwowe.

3.      Stosowanie Polskich Norm jest również obowiązkowe, jeżeli normy te
zostaną
powoła te w ustawach.

4.      Obowiązek stosowania, o którym mowa w ust. 2 i 3, dotyczyć może
grupy norm.,
jednej normy lub jej części, a także pełnego lub ograniczonego zakresu jej
stosowania.

5.      W planach prac normalizacyjnych, o których mowa w art. 7 ust.  I
pkt
2,
wskazy^ im   są  projekty   Polskich   Norm  przewidywanych   do
obowiązkowego
stosowania."

Na pu stawie powyższego przepisu Minister Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w dniu 24 czerwca 1994 roku wydał rozporządzenie w sprawie
wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu
budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i
kartografii (Dz. U. Nr 84, poz. 387 i z 1995 r. Nr 45, poz. 235) na mocy
którego został wprowadzony nakaz stosowania w całości normy PN-70 B-02365
i
normy PN-69 B-02360. Normy te dotyczyły zasad obliczania kubatury budynków
oraz zasad obmiaru, podziału i określania powierzchni budynków.

W dniu 3 kwietnia 1999 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji dotyczące wprowadzenia obowiązku stosowania
niektórych Polskich Norm (Dz. U. z 1999 r. Nr 22, poz. 209). Akt ten
uchylił
poprzednie rozporządzenie z 1994 roku i wprowadził nową normę nr PN-ISO
9836, która zastąpiła obydwie normy wyżej wymienione (PN-70 B-02365, PN-69
B-02360). Rozporządzenie zmieniło też dotychczasowe zasady stosowania
tychże
norm i obowiązek stosowania ograniczyło do punktu 5.2.2 normy ISO 9836,
który dotyczy jedynie "Kubatury brutto budynków lub części budynków
zamkniętych i przykrytych ze wszystkich stron.":

Reasumując, możemy stwierdzić, że od dnia 3 kwietnia 1999 roku nie ma
obowiązku stosowania jakiejś konkretnej normy do przeprowadzania obliczeń
powierzchni budynków. W związku z tym, stosowanie w chwili obecnej norm
uchylonych (PN-70 B-02365, PN-69 B-02360), w świetle aktualnego stanu
prawnego jest dopuszczalne.


--
Archiwum grupy: http://niusy.onet.pl/pl.misc.budowanie


Źródło: topranking.pl/1559/pomiar,powierzchni,czy,ktos,ma,norme.php