generau i jego historie

photo

Temat: tabliczki ewakuacyjne jak wysoko je montować
Pn-N-01256-1:1992 (PN-92/N-01256/01) Znaki bezpieczeństwa – Ochrona przeciwpożarowa
Pn-N-01256-2:1992 (Pn-92/N-01256/02) Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja
Wysoko umieszczone znaki ewakuacyjne powinny być zgodne z PN-N-01256-1:1992 (PN-92/N-01256/1) i PN-N-01256-2:1992 (PN-92/N-01256/2) pod względem barwy, wielkości i grafiki. Wysokość umieszczenia znaków: na ścianach – od 150 cm do 200 cm od podłogi, zawieszone – powyżej 200 cm od podłogi.
Nisko umieszczone znaki ewakuacyjne powinny być zgodnie z PN-N-01256-1:1992 (PN-92/N-01256/1) i PN-N-01256-2:1992 (PN-92/N-01256/2) pod względem barwy, wielkości i grafiki i powinny być usytuowane – nie wyżej niż 40 cm od podłogi.
/sprawdż pocztę/

Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=5510Temat: znaczek
ten post wyzej jest mój, nie wiem dlaczego mnie nie zalodgowalo.

a tymi normami rządzą się znaki bezpieczeństwa i ewakuacja

PN -92/N-01256.02 - Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja
PN-92/N-01256-5:1998 - Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych.

pozdrawiam

Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=473


Temat: pigtogramy drog ewakuacyjnych
Witam! mam takie pytanko jestem grafikiem a nie bhp-owcem ale na to forum sprowadzil mnie problem zaprojektowania piktogramu z malutkim logiem firmy (cos w tym stylu) tylko ze z logo firmy. przeszukalem normy (m.in. PN-92/N-01256-02) ale nie znalazlem dokoladnych wymiarow np strzalek, ludzikow itp. jest za to wielkosc ogolna piktogramu, stosunek wielkosci bokow, wielkosc liter i czcionka). Czy projektujac piktogram powinienem skorzystac z jakiegos gotowego- normowego wzorca? Znalazlem w sieci wzory piktogramow w przyzwoitej jakosc, ktore planuje wykorzystac jako wzorce do zbudowania w corelu ich odpowiednikow. Roznice beda minimalne i nie do zauwazenia. Czy ktos sie do tego moze przyczepic?

prosze o odpowiedz

Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=4360


Temat: apteczka pierwszej pomocy
Obawiam się, ze jaka to ma być apteczka - drewniana czy metalowa, nie znajdziesz w żadnym przepisie.

Natomiast § 44.1 Rrozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (D.U.97.129.844, ogłoszenie jednolitego tekstu D,U.03.169.1650) mówi , że pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy...

apteczki powinny być oznakowane zgodnie z PN, a o tym ja mówią:
PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa,
PN-93/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.

Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=486


Temat: Jak zachować się w razie pożaru
" />Strażacy radzą:

Jak zwalczać powstały pożar

1 W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji:
zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia,
wezwać straż pożarną .

2 Telefoniczne alarmowanie należy wykonać w następujący sposób: Po wybraniu numeru alarmowego straży pożarnej 998 i zgłoszeniu się dyżurnego spokojnie i wyraźnie podaje się:

* swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu,
* adres i nazwę obiektu,
* co się pali, na którym piętrze,
* czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.

Po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia .

Przyjmujący może zażądać:

* potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie,
* dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać.

3 Przystąpić niezwłocznie, przy użyciu miejscowych środków gaśniczych do gaszenia pożaru i nieść pomoc osobom zagrożonym w przypadku koniecznym przystąpić do ewakuacji ludzi i mienia. Należy czynności te wykonać w taki sposób aby nie doszło do powstania paniki jaka może ogarnąć ludzi będących w zagrożeniu, które wywołuje u ludzi ogień i dym. Panika może być przyczyną niepotrzebnych i tragicznych w skutkach wypadków w trakcie prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych. Dlatego prowadząc jakiekolwiek działania w przypadku powstania pożar należy kierować się rozwagą w podejmowaniu decyzji. Do czasu przybycia straży pożarnej kierowanie akcją obejmuje kierownik zakładu pracy /właściel obiektu/ lub osoba najbardziej energiczna i opanowana.


--------------------------------------------------------------------------------

Jak ewakuować ludzi i mienie

Celem ewakuacji ludzi jest zapewnienie osobom szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem. Do celów ewakuacji ludzi służą korytarze - poziome drogi ewakuacji i klatki schodowe - pionowe drogi ewakuacyjne z których istnieje możliwość bezpośredniego wyjścia na zewnątrz. Drogi i wyjścia ewakuacyjne oznakowane muszą być pożarniczymi tablicami informacyjnymi zgodnie z PN - 92/N - 01256/02 "Znaki Bezpieczeństwa - Ewakuacja. Ewakuacją ludzi z części lub z całego obiektu zarządza kierujący akcją ratowniczo - gaśniczą. W przypadku zaistnienia pożaru lub innego zagrożenia budynku lub jego części, osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej powinny opuścić strefę zagrożenia. Osoby opuszczające strefę zagrożenia kierują się do najbliższego wyjścia służącego celom ewakuacji zgodnie z oznakowaniem. W czasie prowadzenia ewakuacji zabronione jest:
dokonywanie jakichkolwiek czynności mogących wywołać panikę,
przechodzenie w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji,
zatrzymywanie się lub tamowanie ruchu w inny sposób.
Osoby ewakuowane muszą podporządkować się poleceniom ratowników to jest osobom prowadzącym ewakuację: strażacy, pracownikom służby zabezpieczenia obiektu. Poza ewakuacją ludzi niejednokrotnie zachodzi konieczność ewakuacji mienia. Celem ewakuacji mienia jest zabezpieczenie cennych przedmiotów oraz ważnych dokumentów przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w przypadku pożaru lub innego zagrożenia. Ewakuowane przedmioty i dokumenty należy umieszczać aby nie były narażone na zniszczenie lub uszkodzenie. Działania ewakuacyjne muszą być prowadzone w sposób skoordynowany, nie powodujący utrudnień w innych działaniach. Kierujący działaniami powinien wstępnie określić pomieszczenia z których należy wynieść mienie. Do pomieszczeń, z których należy ewakuować mienie w pierwszej kolejności, jeśli istnieje taka możliwość bez narażenia życia i zdrowia zalicza się:

* pomieszczenia bezpośrednio zagrożone pożarem, w których jest źródło ognia,
* pomieszczenia sąsiednie ( w pionie i w poziomie) - możliwość rozprzestrzeniania się pożaru lub uszkodzenia przez działanie wysokiej temperatury i gazów popożarowych (dymu),
* pomieszczenia pod palącym się pomieszczeniem narażone na możliwość zalania w czasie akcji gaśniczej.

Materiał opracował:
bryg. mgr inż. Dariusz Mucha Zakład Ratowniczo-Gaśniczy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie
Źródło: ochronaforum.eu/viewtopic.php?t=3398