generau i jego historie

photo

Temat: Magazyn wysokiego składowania
Podstawowym przepisem jest Rozp. MPiPS z dnia 26.09.1997r. (ze zmianami) w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. Nr 129 p.844), rozdział 4 tego rozporządzenia.
Wymiary dróg transportowych znajdziesz w PN-68/M-78010- Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania.
Pomocna będzie również norma PN-92/N-01255 Barwy i znaki bezpieczeństwa oraz PN-93/N-01253/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.
Inne normy: PN-78/M-78320 Urządzenia do składowania. Regały magazynowe. Nazwy, określenia, podział i symbole. PN-88/M-78321 Regały magazynowe wolnostojące.Wymagania i badania. PN-89/M-78322 Urządzenia do składowania.Regały magazynowe.Wymagania i badania. Są jeszcze inne normy np: dotyczące palet, pojemników i skrzyń ( Pn-84/M-78317; PN-M-78230:1994; PN-85/0-79252; PN-90/M-78200; PN-97/M-78216; PN-81/M-78211).
Natomiast wysokości składowania zależą od wielu czynników, między innymi od: rodzaju towaru, sposobu pakowania (np: ograniczenie piętrzenia które określa producent), ciężaru, rodzaju i wielkości pomieszczenia magazynu, rodzju i wytrzymałości regałów, palet i pojemników oraz od możliwości technicznych sprzętu transportowego jaki jest w posiadaniu pracodawcy. Dlatego te zasady powinien ustalić sam pracodawca uwzględniając powyższe czynniki.
Pozdrawieniam!

Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=814Temat: Magazyn wysokiego składowania

Podstawowym przepisem jest Rozp. MPiPS z dnia 26.09.1997r. (ze zmianami) w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. Nr 129 p.844), rozdział 4 tego rozporządzenia.  
Wymiary dróg transportowych znajdziesz w PN-68/M-78010- Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania.
Pomocna będzie również norma PN-92/N-01255 Barwy i znaki bezpieczeństwa oraz PN-93/N-01253/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.  
Inne normy: PN-78/M-78320 Urządzenia do składowania. Regały magazynowe. Nazwy, określenia, podział i symbole. PN-88/M-78321 Regały magazynowe wolnostojące.Wymagania i badania. PN-89/M-78322 Urządzenia do składowania.Regały magazynowe.Wymagania i badania. Są jeszcze inne normy np: dotyczące palet, pojemników i skrzyń ( Pn-84/M-78317; PN-M-78230:1994; PN-85/0-79252; PN-90/M-78200; PN-97/M-78216; PN-81/M-78211).
Natomiast wysokości składowania zależą od wielu czynników, między innymi od: rodzaju towaru, sposobu pakowania (np: ograniczenie piętrzenia które określa producent), ciężaru, rodzaju i wielkości pomieszczenia magazynu, rodzju i wytrzymałości regałów, palet i pojemników oraz od możliwości technicznych sprzętu transportowego jaki jest w posiadaniu pracodawcy. Dlatego te zasady powinien ustalić sam pracodawca uwzględniając powyższe czynniki.  
Pozdrawieniam!


Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=814


Temat: wymiary dróg i wysokość okapu
W uzupełnieniu

Podstawa:

Wymiary dróg transportowych są określone w PN-68/M-78010 Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe.Wytyczne projektowania

____________

piter :wink:

Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=466


Temat: Szerokość przejść w zakładzie pracy
Wymiary dróg transportowych są określone w PN-68/M-78010 Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe.Wytyczne projektowania

_____________

piter :wink:

Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=356


Temat: Norma PN-68/M-78010
Szanowni Państwo,
Czy ktoś wie gdzie w internecie znaleźć tą normę, ewentualnie gdzie i kiedy została opublikowana ?
Pozdrawiam,
Krzysztof

Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=13