generau i jego historie

photo

Temat: Mediacja przy podziale majątku
Rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym mówi tak:

§ 2. 1. W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1 % wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 1 000 złotych za całość postępowania mediacyjnego.

2. W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za pierwsze posiedzenie mediacyjne, przeprowadzone w wyznaczonym przez sąd czasie mediacji, wynosi 60 złotych, a za każde następne posiedzenie - 25 złotych.

3. Jeżeli sąd upoważnił mediatora do zapoznania się z aktami sprawy, wynagrodzenie za całość postępowania, o którym mowa w ust. 1 i 2, podwyższa się o 10 %.

§ 3. Zwrotowi podlegają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów:

1) przejazdów - w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej i samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju;

2) zawiadomień stron;

3) zużytych materiałów biurowych;

4) wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości nieprzekraczającej 50 złotych za jedno posiedzenie.


Co do mediacji to potrzebna jest zgoda obu stron postępowania.
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=4759Temat: Rozporządzenie Ministrów z 18.03.09
Pojawiło się nowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.03.2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzadowych - obowiązujące od 1.04.09
Mam mętlik w głowie.
Zawierając umowe o pracę i ustalając wynagrodzenie, na jakich przepisach mam się opierać jeżeli maksymalna stawka wynagrodzeń nie została wprowadzona w regulaminie zakładu, gdyż zgodzie z ostatnią Ustawą z 21.11.2009r jest czas na dokonanie zmian do końca czerwca.
Czy mogę naliczyć wynagrodzenie wg dotychczasowych zasad ( kat., pkt. ), a w umowie wprowadzić zapis, że Rozporządenie z 18.03.09r. jest przepisem przejściowym do czasu wprowadzenia regulaminu wynagradzania.
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=2153


Temat: Dodatek funkcyjny dla sekretarza szkoły

Witam !

Bardzo prosze o informację jak liczyć dodatek funkcyjnyn dla sekretarza szkoły. W tabeli jest podane, że sekretarz zalicza się do XII -XIVkategorii zaszeregowania ze stawką dodatku funkcyjnego 4.
Czy w takim razie stawka dodatku funkcyjnego powinna wachać się od 61% do 8o% wynagrodzenia zasadniczego czy od 0% do 80%?Od 1 kwietnia 2009 r. weszło w życie NOWE ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z dnia 27 marca 2009 r.)
http://www.abc.com.pl/serwis/du/2009/0398.htm

Nie jest w nim przewidziany dodatek funkcyjny dla stanowiska sekretarz szkoły - chyba, że pracodawca go określi w regulaminie wynagradzania
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=2152


Temat: Staż pracy

tam wyżej jest podstawa prawna:)a jeśli chodzi o wypłacanie nagrody to w moim zakładzie wypłata nagrody następuje w dniu wypłaty wynagrodzenia.

Ta podstawa tyczy się okresów jakie się zalicza do nagrody jubileuszowej, a mi chodzi o podstawę jaką wpisac już przy wypłacie.
Poza tym nagrody nie można wypłacać przy wypłacie.

§ 8 ust. 5 wyżej cyt. rozporządzenia stanowi, iż "nagrodę wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika samorządowego prawa do tej nagrody."
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=2545


Temat: OFERTY PRACY

wiedełki są jasno określone w ustawie o samorządach itd. wystarczy poczytać ze zrozumieniem, żeby wiedzieć jakie to kokosy zarabia np. młodszy referent
Dzięki, znalazłem. Szkoda tylko że w treści ogłoszenia nie zamieścili np.
"Warunki wynagrodzenia: wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223 z późn. zm.)"
Źródło: wielun.biz/viewtopic.php?t=1011


Temat: Awans zawodowy u pracowników samorzadowych
Potrzebuję porady - pracuję w jednostce samorządu terytorialnego na stanowisku podinspektora. Aby awansować na inspektora - zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie wynagradzania pracowników samorzadowych - musze mieć 3 lata stażu pracy. W styczniu właśnie minie 3 lata, z tym że pierwsze 5 miesięcy to był staż z urzędu pracy, dopiero od czerwca 2007 r. pracuję na umowę o pracę. Czy zatem muszę czekać do czerwca 2010 ze złożeniem podania o awans czy tez mogę zrobić to już w styczniu? Czy do stażu pracy wlicza się okres stażu z PUP? Dodam że jako studentka pracowałam też na umowy zlecenia przez pół roku, co mogę udokumentować (o ile to ma jakieś znaczenie).

Wie ktoś jak to jest z tym stażem? Powiedzmy ze to dla mnie dośc pilne
Źródło: suczyniec.pl/viewtopic.php?t=13030


Temat: Ponownie o wsiobiusach
Krzysztof Olszak pisze:[color=blue]
> Artur 'futrzak' Maśląg pisze:
>[color=green]
>> Cieszę się. Rolę Biura Drogownictwa i Komunikacji zakładam, że również
>> znasz?[/color]
>
> Tak samo jak ZTM ,jego obszarem dzialania jest Warszawa, a nie
> Piaseczno, czy Otwock.[/color]

No cóż, najwyraźniej źle przeczytałeś. Obszarem działania jest
aglomeracja, a nie samo miasto - mowa była o tym wielokrotnie.
[color=blue]
> To akurat mozna znalezc juz w regulaminie Regulaminie organizacyjny
> Urzędu m.st. Warszawy: §2 punkt 1.[/color]

§ 2

Ilekroć w Regulaminie organizacyjnym Urzędu miasta stołecznego Warszawy
jest mowa o:
1) biurze - rozumie się przez to podstawową komórkę organizacyjną
Urzędu, której właściwość miejscowa obejmuje m.st. Warszawę – wydział w
rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w
sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w
urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U.
Nr 146, poz. 1223 z późn. zm.),


I co tu niby znalazłeś?

--
Jutro to dziś, tyle że jutro.

Źródło: wirtualna.warszawa.pl/forum/showthread.php?t=6514


Temat: rozliczenie delegacji
Cytat:
Napisał/a zibi-2004 Proszę Forumowiczów z uporem maniaka, jeśli możecie to napiszcie, jak mam interpretować paragraf 2 w/w Dz.U.
Z góry dziękuję.
Tak, jak jest po polsku zapisane.
Cytat:
§ 2. Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży określa pracodawca. To pracodawca określa miejsce od którego się liczy rozpoczęcie podróży służbowej.
Dodam, że środek lokomocji także ustala pracodawca.
Cytat:
§ 5. 1. Środek transportu właściwy do odbycia podróży określa pracodawca. Proszę pamiętać, że rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r.określa wysokość oraz warunki zwrotu kosztów delegacji krajowej pracownika państwowej lub samorządowej jednostki sfery budżetowej

Dla pozostałych pracowników wysokość należności określa się w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania, a jeżeli takie nie obowiązują - w umowie o pracę.

Ponieważ z postów zainteresowanego nie wynika, że jest pracownikiem sfery budżetowej - po szczegółowe informacje dotyczące delegacji służbowych w jego zakładzie pracy, odsyłam do pracodawcy.
Nikt na forum tych wewnętrznych przepisów nie zna.
Nikt też nie może "wyręczać" pracodawcy w ustalaniu miejscowości rozpoczęcia podróży służbowej i środka transportu.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=17377


Temat: Wezwanie do sądu a dni wolne od pracy
Wezwanie do sądu a dni wolne od pracy
  Zarowno w Internecie jak i na tym forum mozna znalezc wiele zapytan o te kwestie. Jednak wszystkie traktuja o jednym dniu wolnym od pracy. Moje pytanie brzmi, czy mozliwe jest otrzymanie zwolnienia na wiecej niz jeden dzien?

W rozporzadzeniu:
Cytat:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 15 maja 1996 r.w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.
§ 6. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia.
2. W razie skorzystania przez pracownika ze zwolnienia od pracy, o którym mowa w § 5-7, 10 oraz w § 11 ust. 1 pkt 1 i 3, pracodawca wydaje zaświadczenie określające wysokość utraconego wynagrodzenia za czas tego zwolnienia w celu uzyskania przez pracownika od właściwego organu rekompensaty pieniężnej z tego tytułu - w wysokości i na warunkach przewidzianych w odrębnych przepisach, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia za czas zwolnienia.
jest mowa o czasie niezbednym na stawienie sie do sadu.

Mam imienne wezwanie do stawienia sie na rozprawe do sadu, ktory jest oddalony o 600km od mojego miejsca pracy. Moj pracodawca twierdzi, ze jest zobowiazany do zwolnienia mnie na jeden dzien, przy czym w tym czasie trudno mi by bylo nawet dojechac na miejsce rozprawy.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=75425


Temat: Konkurencyjny nabór?

  Właśnie, wg ustawy o pracownikach samorządowych wymagany jest 3-letni staż pracy oraz zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych wymagany jest 5-letni staż pracy-ok. Pytanie skąd ten 3-letni staż na stanowisku kierowniczym?Może jakieś przepisy przeoczyłam?
I ten staż pracy, ani w wyżej cytowanych ustawie i rozporządzeniu nie ma definicji stażu pracy, nawet kodeks pracy nie ma takiej definicji,więc skąd dokumentowanie stażu pracy tylko świadectwami pracy.Staż pracy - do wymiaru urlopu wlicza się lata nauki, w urzędzie pracy pracą są też umowy o dzieło i zlecenia, a także prowadzenie własnej działalności gospodarczej, są brane pod uwagę jako doświadczenie zawodowe.
Wiem, że umowy zlecenia czy o dzieło są to umowy na podstawie kodeksu cywilnego.
Gdzie znajdę potwierdzenie w przepisach, że staż pracy dokumentowany jest tylko świadectwami pracy?
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=141506


Temat: Najniższe wynagrodzenie


Wartość jednego punktu w złotych ustala pracodawca w porozumieniu odpowiednio z radą gminy, radą powiatu lub sejmikiem województwa, stosownie do swoich możliwości finansowych.

no dobrze a co w przypadku kiedy gmina nie ustaliła wartości jednego punktu?

Mam jeszcze jedno pytanie w związku z minimalnym wynagrodzeniem, mianowicie czy pracownikowi obsługi, który zostaje przyjęty do pracy i otrzymuje najniższą płacę zasadniczą, czy prawo dopuszcza do takiej sytuacji iż pracodawca obniża najniższą płacę zasadniczą i dolicza dodatek za wysługę lat tak że wynagrodzenie brutto wraz z wysługą lat daje sumę 1126 zł?


Przepisy dot. ustalenia wartości jednego punktu dotyczą jednostek organizacyjnych gminy, więc nie dotyczą urzędu - w urzędzie wynagrodzenie ustala się "kwotowo poprzez kwoty w kategoriach zaszeregowania" (zgodnie z cyt. pierwszym rozporządzeniem) a nie "punktowo poprzez liczbę punktów w kategorii zaszeregowania" (drugie rozporządzenie).

W jednostkach organizacyjnych takich jak np. szkoły (dla pracowników administracji i obsługi) wynagrodzenie ustala się zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
Nie ma więc, jakby napisał to wprost - innej opcji.

Co do drugiego pytania odpowiadam: oczywiście, że jest taka możliwość, że samo zasadnicze wynagrodzenie może być niższe niż tzw. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, gdyż wynagrodzenie - ogólnie rozumiane - nie może być łącznię z wszystkimi dodatkami niższe niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę (tak więc jeżeli suma wynagrodzenia zasadniczego pracownika i jego wszystkich dodatków jest nie niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę to wszystko jest w porządku).
Oczywiście zdarza się, że pracownik nie nabył prawa do dodatku za wysługę lat - wtedy jego wynagrodzenia zasadnicze winno być wyrównane do minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie 1126 zł). Tak więc dodatek za wysługę lat wlicza siędo tego "minimum".
Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę mówi o wynagrodzeniu a nie o wynagrodzeniu zasadniczym.
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=1636